fbpx

AKTUALNOŚCI

Wizyta studyjna w ShipCon Limassol na Cyprze

Monika Grzesiak-Chmura

17 CZERWIEC 2019 r.

W ramach projektu ELEVATE odwiedziliśmy siedzibę naszego partnera ShipCon Ltd. w Limassol.

W dniach 10-14 czerwca 2019 r. odbyło się w Limassol  5-dniowe spotkanie z pracownikami ShipCon Limassol Ltd.

W trakcie wizyty w siedzibie naszego partnera mieliśmy okazję spotkać się z dyrektorem zarządzającym, pracownikami, trenerami oraz porozmawiać z uczestnikami szkoleń.

Dyrektor organizacji podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z zarządzania szkoleniami prowadzonymi w różnych częściach Europy, sposobami rekrutacji trenerów i weryfikacji ich kompetencji, sposobów ewaluacji szkoleń oraz najbardziej poszukiwanych kierunków szkoleń.

Menedżer ds. szkoleń pokazała nam jak tworzy ofertę szkoleń dla osób dorosłych w obszarze edukacji nieformalnej, jakimi sposobami ją promuje i dociera do potencjalnych uczestników szkoleń. Omówiła z nami znaczenie budowania relacji z uczestnikami szkoleń i podzieliła się sposobami i narzędziami, które sprawdzają się w ShipCon.   

W trakcie spotkań z trenerami ShipCon dowiedziliśmy się jak prowadzić szkolenia dla międzynarodowych grup uczestników, jakie są wyzwania dla organizacji i trenerów w związku z tak formułowana ofertą, jaka jest specyfika pracy w języku obcym i jakie są typowe wyzwania w pracy w obcym języku i jak sobie z nimi radzić.

Spotkania z uczestnikami szkoleń organizowanych przez ShipCon pozwoliły nam zapoznać się z ich oczekiwaniami co do szkoleń, metod prowadzenia zajęć i potrzeb w trakcie wyjazdów zagranicznych.

Największą korzyścią jest dla nas poznanie doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem organizacją, która prowadzi szkolenia niemal w całej Europie. Ponadto pracownicy ShipCon podzielili się z nami  sprawdzonymi sposobami na organizację wysokiej jakości szkoleń.  Obserwacja prowadzonego szkolenia dla grupy międzynarodowej  i spotkanie z jego uczestnikami umożliwiło nam poznanie ich realnych potrzeb i oczekiwań.  Ponadto, wymieniliśmy się  doświadczeniami związanymi z rozwojem strategicznym organizacji.

Dlaczego wybraliśmy jako partnera job shadowing ShipCon Limassol?  

Największą korzyścią jest dla nas poznanie doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem organizacją, która prowadzi szkolenia niemal w całej Europie. Ponadto pracownicy ShipCon podzielili się z nami  sprawdzonymi sposobami na organizację wysokiej jakości szkoleń. 

ShipCon Limassol jest organizacją, która od ponad 10 lat uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu projektów LIFE +, H2020, MED, Erasmus, 7PR, ENPI MED, Erasmus + i LLP. Ponadto ShipCon z powodzeniem zorganizował seminaria Grundtvig IST dla edukatorów osób dorosłych, a także inne projekty, takie jak partnerstwa Grundtvig Learning i projekty wielostronne (ML).

Firma uczestniczyła w ponad dwudziestu pięciu  projektach finansowanych przez UE jako beneficjent koordynujący, jako partner lub w roli konsultanta. Zarządzanie tymi projektami przez personel ShipCon wyposażyło firmę w bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami szkoleniowymi.

W swojej stałej ofercie firma ma 17 szkoleń, które realizuje w 5 lokalizacjach w Europie. W ciągu ostatnich 6 lat zorganizowała ponad 80 szkoleń dotyczących między innymi przedsiębiorczości, innowacji, inteligencji emocjonalnej i zarządzania projektami.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658).