fbpx

O Fundacji

Zobacz, kim jesteśmy, co robimy i jak działamy

O fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju „Innowator” została powołana w 2015 roku. Jest inicjatywą kilku osób, dla których pasją jest praca na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego. Rozwijamy umiejętności, które pozwalają radzić sobie z trudnościami, osiągać cele, budować trwałe relacje i osiągać satysfakcję z życia.

Misją Fundacji jest tworzenie przestrzeni do uczenia się opartej na szacunku, współpracy i empatii. Wierzymy, że osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki współdziałaniu, tworzeniu przyjaznych, wspierających i opartych na zaufaniu relacji, które będą sprzyjać uczeniu się.

Stosujemy metody aktywizujące oparte o zasadę uczenia się przez doświadczenie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji osobowościowych, kształtujemy postawę aktywnego stosunku do życia.

Fundacja podejmuje działania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, które służą dobru wspólnemu:

– organizuje i wdraża projekty, które mają na celu rozwój miękkich kompetencji,

– współpracuje w ramach programu Erasmus+, by realizować międzynarodowe projekty szkoleniowe.

Wspieramy w uczeniu się i rozwoju

Tworzymy przestrzeń opartą na szacunku i empatii

w

Kształtujemy postawę aktywnego stosunku do życia

Zarząd Fundacji

Monika Grzesiak-Chmura – Prezes Fundacji

Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem jako project manager, pracowała nad różnorodnymi projektami edukacyjnymi w zakresie rozwoju umiejętności nauczania, szkolenia i coachingu, a także integracji społecznej. Jako coach, trener i moderator myślenia projektowego (design thinking) łączy podejścia z coachingu, edukacji pozaformalnej, uczenia przez doświadczenie głównie w zakresie rozwoju osobistego, kreatywności, komunikacji i przedsiębiorczości. Tworzy autorskie projekty rozwojowe, które wspierają trenerów, coachów i edukatorów w osiągnięciu ich maksymalnego potencjału. Więcej o Monice: https://www.linkedin.com/in/monika-grzesiak-chmura/

Robert Chmura – Wiceprezes Fundacji

Doradca zawodowy, trener umiejętności psychospołecznych i coach z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów doradczych i edukacyjnych, wielbiciel zabytkowych motocykli i youngtimerów.

Kinga Sarad-Deć – Wiceprezes Fundacji

Dr nauk społecznych w zakresu pedagogiki, trener i doradca metodyczny w zakresie szkoleń dla nauczycieli, współautorka programu edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii, wielbicielka literatury psychologicznej.