fbpx

Nasze międzynarodowe projekty własne i partnerskie, które realizujemy w ramach programu Erasmus+

Elements of Connection – trening w Holandii

7-dniowe szkolenie pozwalające opanować sztukę komunikacji i budowania relacji z ludźmi, z którymi pracujesz, poszerzać umiejętności komunikacyjne oraz poznawać nowe narzędzia i techniki coachingowe.

Zaprojektowane specjalnie dla osób pracujących z ludźmi „Elements of Connection” to miejsce, w którym można odetchnąć od codzienności i zrobić krok do przodu w swoim rozwoju zawodowym.

Podczas treningu poznasz podobnie myślących ludzi z całej Europy i nawiążesz nowe, inspirujące kontakty. Kraje uczestniczące: Grecja, Włochy, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Rumunia, Ukraina.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby aplikować wypełnij formularz rekrutacyjny.
Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę projektu.

NLP – New Language Practice – trening w Bułgarii

Projekt partnerski NLP – New Language Practice jest wdrażany w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy czuje się swobodnie w wyrażaniu siebie i jest doceniany za kolory: oryginalną osobowość i sposób, w jaki wnosi wkład w świat. Mottem tego projektu jest celebrowanie różnorodności: w nas samych, w grupie, w różnych stylach i formach ruchu i tańca. Uczestnicy poznają ruch i taniec jako narzędzie do nawiązywania połączenia: między ciałem, umysłem i duszą, z innymi ludźmi i środowiskiem. Będą współtworzyć ten projekt, facylitując własne warsztaty, organizując akcje lokalne w swojej społeczności i dzieląc się pomysłami.

Kraje uczestniczące: Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Pólnocna Macedonia, Polska, Hiszpania, Serbia.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Aby zapisać się, wypełnij formularz rekrutacyjny.
Zapoznaj się ze szczegółami projektu.

Dance Your Colours – wymiana międzynarodowa w Holandii

Projekt partnerski Dance Your Colours project jest wdrażany w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, wymiany międzynarodowe.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy czuje się swobodnie w wyrażaniu siebie i jest doceniany za kolory: oryginalną osobowość i sposób, w jaki wnosi wkład w świat. Mottem tego projektu jest celebrowanie różnorodności: w nas samych, w grupie, w różnych stylach i formach ruchu i tańca. Uczestnicy poznają ruch i taniec jako narzędzie do nawiązywania połączenia: między ciałem, umysłem i duszą, z innymi ludźmi i środowiskiem. Będą współtworzyć ten projekt, facylitując własne warsztaty, organizując akcje lokalne w swojej społeczności i dzieląc się pomysłami.

Kraje uczestniczące: Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Holandia, Polska, Hiszpania.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.Aby zapisać się, wypełnij formularz rekrutacyjny.
Zapoznaj się ze szczegółami projektu.

Elements of connection – capacity building project on the topic of professional growth

„Elements of Connection” is a three-phased project, developed to build capacity in our organisations and empower young people to craft the life they want for themselves. The aim of the project is to create a space for young people to rethink the distances between personal, professional and community development, bring innovation to the way we work with young people, provide opportunities for continuous learning to the people who work within our organisations.

Participating countries: Latvia, Czech Republic, Poland, Greece, Bulgaria, Italy, Netherlands

This project is co-financed under the European Union Erasmus+

To register go to application form.
To learn more
about the project check the infoletter here 

EnCourage 3 – Personal Development and Intercultural Understanding through Travelling

„A journey of a thousand miles begins with a single step”. Travelling is a wonderful way to discover ourselves and the world we’re living in, to widen our horizons, to get out of our comfort zones, gain new perspectives, discover new cultures, have enriching encounters and so much more. We aim to encourage young people with fewer opportunities to travel and to prepare them for their upcoming journeys on a deep and meaningful level.

Participating countries: Serbia, Latvia, Czech Republic, Portugal, Poland, Greece, Romania, Germany.

This project is co-financed under the European Union Erasmus+

To register go to application form.
To learn more
about the project check the infoletter here or check the project webpage 

The Art of Facilitation – theater tools for group work

Projekt The Art of  Facilitation – theater tools for group work realizujemy od 31 maja 2021 r. do 30 lipca 2022 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji trenerskich 29 osób pracujących z młodzieżą poprzez narzędzia teatru i coachingu grupowego.

Numer umowy 2020-3-PL01-KA105-095001
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.
Zapoznaj się ze szczegółami projektu.

We Grow

We Grow projektem partnerskim realizowanym w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Długofalowym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy wszystkich organizacji partnerskich.  W trakcie szkolenia 16 przedstawicieli organizacji partnerskich będzie rozwijać swoje kompetencje w zakresie pracy systemowej i konstelacji.

Organizacje uczestniczące: Roes Cooperativa, Brno Connected, New Wellness Education, MOVE to Be You, Vega Youth Center / Vega omladinski centar, Fundacja Wspierania Rozwoju Innowator, YOUth Connect, Be Visible Be YOU, Collippo, Blue Monkey Association, wEUnite,  Asociación Juvenil Intercambia, POINT of VYOU, IDEA Alzira.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapoznaj się ze szczegółami projektu.

Upskilled - warsztat rozwoju osobistego dla osób pracujących z młodzieżą

Upskilled to warsztat kierowany do osób pracujących z młodzieżą, młodych liderów, młodych przedsiębiorców. W jego trakcie uczestnicy będą mogli doświadczyć siebie w roli lidera, podnieść swoje kompetencje w zakresie mentoringu oraz dowiedzieć się w jaki sposób mogą wywiarać wpływ. Zapraszamy osoby, które chcą działać na rzecz swoich celów i marzeń!

Celem tego projektu jest zgromadzenie osób pracujących z młodzieżą z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Uczestnicy projektu otrzymają praktyczne narzędzia i metody planowania, realizacji i oceny projektów międzynarodowych, rozwijają umiejętności osobiste i sposób myślenia, takie jak kreatywność, elastyczność, zdolność do podejmowania ryzyka.

Kraje uczestniczące: Niemcy, Bułgaria, Czechy, Rumunia, Grecja, Turcja, Węgry, Portugalia, Polska, Włochy, Serbia, Łotwa

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Formularz zgłoszeniowy do projektu do pobrania tutaj.
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami.

Youth Guide | Basic Synergy Training

Youth Guide jest naszym projektem partnerskim realizowanym przez Smokinya Foundation w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Youth Guide to trening odpowiedni dla Ciebie, jeśli jesteś gotowy kwestionować swoje negatywne przekonania, założenia i koncepcje, wyznaczać długoterminowe cele, zdobywać pewność siebie we wszystkich dziedzinach życia, przejąć odpowiedzialność za swoje działania, całkowicie zaangażować się w trakcie treningu, pozbyć się uprzedzeń, zastanowić się nad działaniami, które podejmujesz.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby zapisać się wypełnij formularz rekrutacyjny.
Zapoznaj się z informacjami o projekcie.

Dance Your Colours – wymiana miedzynarodowa

Projekt partnerski Dance Your Colours project jest wdrażany w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, wymiany międzynarodowe.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy czuje się swobodnie w wyrażaniu siebie i jest doceniany za kolory: oryginalną osobowość i sposób, w jaki wnosi wkład w świat. Mottem tego projektu jest celebrowanie różnorodności: w nas samych, w grupie, w różnych stylach i formach ruchu i tańca. Uczestnicy poznają ruch i taniec jako narzędzie do nawiązywania połączenia: między ciałem, umysłem i duszą, z innymi ludźmi i środowiskiem. Będą współtworzyć ten projekt, facylitując własne warsztaty, organizując akcje lokalne w swojej społeczności i dzieląc się pomysłami.

Kraje uczestniczące: Bułgaria, Estonia, Węgry, Grecja, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby zapisać się, wypełnij formularz rekrutacyjny.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z prezentacją projektu.

WIDER HORIZONS

Projekt WIDER HORIZONS realizujemy od grudnia 2020 r. do lipca 2022 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 8 osób – kadry edukacji dorosłych w obszarze planowania, organizowania, promocji i realizacji projektów szkoleniowych rozwijających kompetencje miękkie dla wielokulturowych grup i zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2020-1-PL01-KA104-079945

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie przejdź tutaj.

Transformation

Głównym celem projektu jest rozwijanie u osób pracujących z młodzieżą umiejętności w zakresie korzystania z mediów i stosowania kreatywnych metod kwestionowania toksycznych narracji w naszych społecznościach. Głównymi działaniami w projekcie będą dwa szkolenia. Podczas pierwszego szkolenia (12-17.03.2022) odkryjemy, w jaki sposób toksyczne komunikaty (uprzedzenia, stereotypy, mowa nienawiści) osadzają się w naszych głowach i zidentyfikujemy proces budowania narracji. Od kwietnia do czerwca 2022 r. przeprowadzimy fazę badawczą wśród naszych grup docelowych, identyfikując i mapując, jakie toksyczne komunikaty są zakotwiczone w naszych lokalnych społecznościach. A na drugim szkoleniu (1-6.07.2022) nauczymy się kreatywnych metod przekształcania toksycznych komunikatów, aby zmierzyć się z toksycznymi narracjami obecnymi w naszych społecznościach.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj.
Projekt Transformation jest realizowany w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą. Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Play the Way!

Projekt Play the Way! jest realizowany od czerwca 2020 do grudnia 2022 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób pracujących z młodzieżą poprzez rozwijanie umiejętności wykorzystania grywalizacji w ich codziennej pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży i zmianę ich nastawienia do edukacji i pracy.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie aktywności: trening na temat grywalizacji i wymiana młodzieżowa, której celem będzie zwiększanie możliwości zatrudnienia młodych osób.

Numer umowy 2020-1-CZ01-KA105-077618

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu wejdź tutaj.
Aby dowiedzieć się więcej o wymianie młodzieżowej wejdź tutaj.

 

Catch Your Moment

Catch Your Moment jest projektem partnerskim realizowanym od maja 2019 do września 2021 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu Catch Your Moment jest umożliwienie osobom pracującym z młodzieżą stosowania teatru improwizacji jako innowacyjnego narzędzia do zwiększania poczucia przedsiębiorczości wśród młodzieży i przygotowania ich do skutecznego angażowania się na rynku pracy jako przedsiębiorcy społeczni. 28 uczestników będzie pochodzić z Bułgarii, Węgier, Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Austrii, Słowenii, Włoch, Francji, Hiszpanii i Turcji.

Numer umowy: 2019-1-BG01-KA105-062211

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

reSTORation

reSTORation jest projektem partnerskim realizowanym od listopada 2019 do listopada 2020 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych młodzieży i osób pracujących z młodzieżą poprzez rozwijanie umiejętności storytellingu, prowadzenia prezentacji i przedstawień, efektywnej komunikacji, aktywnego słuchania. 

W ramach projektu realizowane będą dwie główne aktywności: spotkanie przygotowawcze dla koordynatorów krajowych w lutym 2020 oraz wymiana młodzieżowa dla 45 uczestników i 9  koordynatorów z  9 krajów: Holandii, Polski, Czech, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Włoch i Grecji.

Numer umowy 2019-2-NL02-KA105-002549

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

Vision Ahead – media and promo skills for NGOs and social enterprises

Vision Ahead – media and promo skills for NGOs and social enterprises jest projektem partnerskim realizowanym od maja 2019 do kwietnia 2020 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu jest uświadomienie osobom pracującym z młodzieżą roli wideo jako narzędzia do upowszechniania rezultatów ich pracy i zwiększania rozpoznawalności organizacji. W ramach projektu uczestnicy podniosą swoją wiedzę w zakresie tworzenia, obróbki i upowszechniania filmów.

Głównym działaniem w projekcie jest 8-dniowy trening, który odbędzie się w dniach 20-27. listopad 2019 r. w mieście Plovdiv w Bułgarii z uczestnikami z 11 organizacji z Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Węgier, Włoch, Serbii, Rumunii, Polski, Niemiec, Łotwy, Macedonii.

Numer umowy: 2019-1-BG01-KA105-061738

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

Coach Your Team by Coaching Yourself

Coach Your Team by Coaching Yourself jest projektem partnerskim realizowanym od stycznia 2019 to stycznia 2020 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu jest wzbogacenie osób pracujących z młodzieżą o nowe narzędzia i metody pracy, które mogą używać w swojej pracy z grupami oraz  w pracy własnej, by wzmacniać siebie, swój dobrostan psychiczny i umysłowy.

Głównym działaniem w projekcie jest 8-dniowy trening, który odbędzie się w dniach 22-29 października 2019 w miejscowości Ravnogor w Bułgarii dla 32 uczestników z 14 organizacji partnerskich z Austrii, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Grecji, Węgier, Włoch, Izraela, Łotwy, Północnej Macedonii, Polski, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. 

Numer umowy 2018-3-BG01-KA105-061179

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

Entrepreur Lab

Entrepreneur Lab jest projektem partnerskim realizowanym od stycznia 2019 to października 2019 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

W ramach ENTREPRENEUR LAB zorganizowany zostanie 9-dniowy międzynarodowym trening w dniach 6-14 czerwca 2019 r. w Dolni Lozen, w Bugarii.  Partnerami w projekcie jest 11 organizacji z Bułgarii, Węgier, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Polski, Czech, Estonii, Liwy i Portugalii. 

Numer umowy: 2018-3-BG01-KA105-060986

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

ELEVATE

Projekt ELEVATE realizujemy od września 2018 do grudnia 2019 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 7 osób – kadry trenerskiej Fundacji zajmującej się edukacją dorosłych w obszarze planowania, organizowania, promocji i wdrażania międzynarodowych projektów szkoleniowych dla wielokulturowych grup uczestników oraz zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Program doskonalenia kompetencji

Projekt „Program doskonalenia kompetencji” realizowany był w okresie wrzesień 2016 – sierpień 2017 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych i jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem projektu było podniesienie kompetencji 5 osób – kadry Fundacji zajmującej się edukacją dorosłych w celu podniesienia jakości nauczania i uczenia się oraz dostosowanie ich do potrzeb krajowego i unijnego rynku pracy i zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2016-1-PL01-KA104-025815

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”

Projekt Wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator” został zrealizowany w okresie maj-sierpień 2016 r. w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału i rozwój Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator” do 31.08.2016 r. poprzez utworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej jako środka umożliwiającego promowanie działań organizacji i realizację usług z zakresu rozwijania postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego.

Numer umowy 256/ID1460/FIO/2016

Link do strony sponsora http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/

Dance Your Colours – Youth Exchange

Dance Your Colours project is implemented under Erasmus+ Programme, Action 1. Mobility of individuals, Youth exchange.

Our aim is to create space where everybody feels free in their self-expression, and is appreciated for their colours: their original personality and the way they contribute to the world. The motto of this project is celebrating diversity: within ourselves, in the group, and across different movement & dance styles and forms. Participants will experience movement & dance as a tool for making connection: between body, mind & soul, to other people, and environment. They will co-create this project by facilitating their own workshops, organizing local actions in their community, and sharing ideas.

Participating countries: Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Italy, Latvia, Netherlands, Poland, Greece, Spain. 

This project is co-financed under the European Union Erasmus+

To register go to application form.
To learn more
about the project go here.