fbpx

Nasze międzynarodowe projekty własne i partnerskie, które realizujemy w ramach programu Erasmus+

The Art of Facilitation – theater tools for group work

Projekt The Art of  Facilitation – theater tools for group work realizujemy od 31 maja 2021 r. do 30 lipca 2022 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji trenerskich 29 osób pracujących z młodzieżą poprzez narzędzia teatru i coachingu grupowego.

Numer umowy 2020-3-PL01-KA105-095001
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.
Zapoznaj się ze szczegółami projektu.

We Grow

We Grow projektem partnerskim realizowanym w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Długofalowym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy wszystkich organizacji partnerskich.  W trakcie szkolenia 16 przedstawicieli organizacji partnerskich będzie rozwijać swoje kompetencje w zakresie pracy systemowej i konstelacji.

Organizacje uczestniczące: Roes Cooperativa, Brno Connected, New Wellness Education, MOVE to Be You, Vega Youth Center / Vega omladinski centar, Fundacja Wspierania Rozwoju Innowator, YOUth Connect, Be Visible Be YOU, Collippo, Blue Monkey Association, wEUnite,  Asociación Juvenil Intercambia, POINT of VYOU, IDEA Alzira.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapoznaj się ze szczegółami projektu.

Upskilled - warsztat rozwoju osobistego dla osób pracujących z młodzieżą

Upskilled to warsztat kierowany do osób pracujących z młodzieżą, młodych liderów, młodych przedsiębiorców. W jego trakcie uczestnicy będą mogli doświadczyć siebie w roli lidera, podnieść swoje kompetencje w zakresie mentoringu oraz dowiedzieć się w jaki sposób mogą wywiarać wpływ. Zapraszamy osoby, które chcą działać na rzecz swoich celów i marzeń!

Celem tego projektu jest zgromadzenie osób pracujących z młodzieżą z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Uczestnicy projektu otrzymają praktyczne narzędzia i metody planowania, realizacji i oceny projektów międzynarodowych, rozwijają umiejętności osobiste i sposób myślenia, takie jak kreatywność, elastyczność, zdolność do podejmowania ryzyka.

Kraje uczestniczące: Niemcy, Bułgaria, Czechy, Rumunia, Grecja, Turcja, Węgry, Portugalia, Polska, Włochy, Serbia, Łotwa

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Formularz zgłoszeniowy do projektu do pobrania tutaj.
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami.

Youth Guide | Basic Synergy Training

Youth Guide jest naszym projektem partnerskim realizowanym przez Smokinya Foundation w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Youth Guide to trening odpowiedni dla Ciebie, jeśli jesteś gotowy kwestionować swoje negatywne przekonania, założenia i koncepcje, wyznaczać długoterminowe cele, zdobywać pewność siebie we wszystkich dziedzinach życia, przejąć odpowiedzialność za swoje działania, całkowicie zaangażować się w trakcie treningu, pozbyć się uprzedzeń, zastanowić się nad działaniami, które podejmujesz.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby zapisać się wypełnij formularz rekrutacyjny.
Zapoznaj się z informacjami o projekcie.

Dance Your Colours – wymiana miedzynarodowa

Projekt partnerski Dance Your Colours project jest wdrażany w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, wymiany międzynarodowe.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy czuje się swobodnie w wyrażaniu siebie i jest doceniany za kolory: oryginalną osobowość i sposób, w jaki wnosi wkład w świat. Mottem tego projektu jest celebrowanie różnorodności: w nas samych, w grupie, w różnych stylach i formach ruchu i tańca. Uczestnicy poznają ruch i taniec jako narzędzie do nawiązywania połączenia: między ciałem, umysłem i duszą, z innymi ludźmi i środowiskiem. Będą współtworzyć ten projekt, facylitując własne warsztaty, organizując akcje lokalne w swojej społeczności i dzieląc się pomysłami.

Kraje uczestniczące: Bułgaria, Estonia, Węgry, Grecja, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby zapisać się, wypełnij formularz rekrutacyjny.
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z prezentacją projektu.

WIDER HORIZONS

Projekt WIDER HORIZONS realizujemy od grudnia 2020 r. do lipca 2022 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 8 osób – kadry edukacji dorosłych w obszarze planowania, organizowania, promocji i realizacji projektów szkoleniowych rozwijających kompetencje miękkie dla wielokulturowych grup i zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2020-1-PL01-KA104-079945

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie przejdź tutaj.

Transformation

Głównym celem projektu jest rozwijanie u osób pracujących z młodzieżą umiejętności w zakresie korzystania z mediów i stosowania kreatywnych metod kwestionowania toksycznych narracji w naszych społecznościach. Głównymi działaniami w projekcie będą dwa szkolenia. Podczas pierwszego szkolenia (12-17.03.2022) odkryjemy, w jaki sposób toksyczne komunikaty (uprzedzenia, stereotypy, mowa nienawiści) osadzają się w naszych głowach i zidentyfikujemy proces budowania narracji. Od kwietnia do czerwca 2022 r. przeprowadzimy fazę badawczą wśród naszych grup docelowych, identyfikując i mapując, jakie toksyczne komunikaty są zakotwiczone w naszych lokalnych społecznościach. A na drugim szkoleniu (1-6.07.2022) nauczymy się kreatywnych metod przekształcania toksycznych komunikatów, aby zmierzyć się z toksycznymi narracjami obecnymi w naszych społecznościach.
Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj.
Projekt Transformation jest realizowany w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą. Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Play the Way!

Projekt Play the Way! jest realizowany od czerwca 2020 do grudnia 2022 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób pracujących z młodzieżą poprzez rozwijanie umiejętności wykorzystania grywalizacji w ich codziennej pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży i zmianę ich nastawienia do edukacji i pracy.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie aktywności: trening na temat grywalizacji i wymiana młodzieżowa, której celem będzie zwiększanie możliwości zatrudnienia młodych osób.

Numer umowy 2020-1-CZ01-KA105-077618

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniu wejdź tutaj.
Aby dowiedzieć się więcej o wymianie młodzieżowej wejdź tutaj.

 

Catch Your Moment

Catch Your Moment jest projektem partnerskim realizowanym od maja 2019 do września 2021 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu Catch Your Moment jest umożliwienie osobom pracującym z młodzieżą stosowania teatru improwizacji jako innowacyjnego narzędzia do zwiększania poczucia przedsiębiorczości wśród młodzieży i przygotowania ich do skutecznego angażowania się na rynku pracy jako przedsiębiorcy społeczni. 28 uczestników będzie pochodzić z Bułgarii, Węgier, Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Austrii, Słowenii, Włoch, Francji, Hiszpanii i Turcji.

Numer umowy: 2019-1-BG01-KA105-062211

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

reSTORation

reSTORation jest projektem partnerskim realizowanym od listopada 2019 do listopada 2020 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych młodzieży i osób pracujących z młodzieżą poprzez rozwijanie umiejętności storytellingu, prowadzenia prezentacji i przedstawień, efektywnej komunikacji, aktywnego słuchania. 

W ramach projektu realizowane będą dwie główne aktywności: spotkanie przygotowawcze dla koordynatorów krajowych w lutym 2020 oraz wymiana młodzieżowa dla 45 uczestników i 9  koordynatorów z  9 krajów: Holandii, Polski, Czech, Hiszpanii, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Włoch i Grecji.

Numer umowy 2019-2-NL02-KA105-002549

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

Vision Ahead – media and promo skills for NGOs and social enterprises

Vision Ahead – media and promo skills for NGOs and social enterprises jest projektem partnerskim realizowanym od maja 2019 do kwietnia 2020 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu jest uświadomienie osobom pracującym z młodzieżą roli wideo jako narzędzia do upowszechniania rezultatów ich pracy i zwiększania rozpoznawalności organizacji. W ramach projektu uczestnicy podniosą swoją wiedzę w zakresie tworzenia, obróbki i upowszechniania filmów.

Głównym działaniem w projekcie jest 8-dniowy trening, który odbędzie się w dniach 20-27. listopad 2019 r. w mieście Plovdiv w Bułgarii z uczestnikami z 11 organizacji z Bułgarii, Hiszpanii, Grecji, Węgier, Włoch, Serbii, Rumunii, Polski, Niemiec, Łotwy, Macedonii.

Numer umowy: 2019-1-BG01-KA105-061738

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

Coach Your Team by Coaching Yourself

Coach Your Team by Coaching Yourself jest projektem partnerskim realizowanym od stycznia 2019 to stycznia 2020 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

Celem projektu jest wzbogacenie osób pracujących z młodzieżą o nowe narzędzia i metody pracy, które mogą używać w swojej pracy z grupami oraz  w pracy własnej, by wzmacniać siebie, swój dobrostan psychiczny i umysłowy.

Głównym działaniem w projekcie jest 8-dniowy trening, który odbędzie się w dniach 22-29 października 2019 w miejscowości Ravnogor w Bułgarii dla 32 uczestników z 14 organizacji partnerskich z Austrii, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Grecji, Węgier, Włoch, Izraela, Łotwy, Północnej Macedonii, Polski, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii. 

Numer umowy 2018-3-BG01-KA105-061179

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

Entrepreur Lab

Entrepreneur Lab jest projektem partnerskim realizowanym od stycznia 2019 to października 2019 w ramach programu Erasmus + Akcja 1. Mobilności edukacyjne, mobilność osób pracujących z młodzieżą.

W ramach ENTREPRENEUR LAB zorganizowany zostanie 9-dniowy międzynarodowym trening w dniach 6-14 czerwca 2019 r. w Dolni Lozen, w Bugarii.  Partnerami w projekcie jest 11 organizacji z Bułgarii, Węgier, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Polski, Czech, Estonii, Liwy i Portugalii. 

Numer umowy: 2018-3-BG01-KA105-060986

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie zobacz tutaj

ELEVATE

Projekt ELEVATE realizujemy od września 2018 do grudnia 2019 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 7 osób – kadry trenerskiej Fundacji zajmującej się edukacją dorosłych w obszarze planowania, organizowania, promocji i wdrażania międzynarodowych projektów szkoleniowych dla wielokulturowych grup uczestników oraz zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Program doskonalenia kompetencji

Projekt „Program doskonalenia kompetencji” realizowany był w okresie wrzesień 2016 – sierpień 2017 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych i jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem projektu było podniesienie kompetencji 5 osób – kadry Fundacji zajmującej się edukacją dorosłych w celu podniesienia jakości nauczania i uczenia się oraz dostosowanie ich do potrzeb krajowego i unijnego rynku pracy i zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2016-1-PL01-KA104-025815

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”

Projekt Wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator” został zrealizowany w okresie maj-sierpień 2016 r. w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału i rozwój Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator” do 31.08.2016 r. poprzez utworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej jako środka umożliwiającego promowanie działań organizacji i realizację usług z zakresu rozwijania postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego.

Numer umowy 256/ID1460/FIO/2016

Link do strony sponsora http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/