fbpx

Szkolenia i coaching służące wzmocnieniu potencjału

Szkolenie

The Art of Facilitation

Jeśli chcesz wzmocnić swoją pewność siebie jako trener lub facylitator, wzbogacić swój warsztat o narzędzia zaczerpnięte z teatru i team coachingu, rozwijać swoją elastyczność, kreatywność, intuicję i spontanicznosć w pracy z grupami i pracować w międzynarodowej grupie z 9 krajów, zapraszamy! Warsztat w całości w języku angielskim!

Zobacz więcej
Szkolenie

Design thinking - warsztat dla moderatorów

W trakcie 5-dniowego szkolenia poznasz proces Design Thinking zarówno z perspektywy uczestnika jak i moderatora – będziesz mieć możliwość poprowadzić grupę w wybranych modułach tego procesu. Dowiesz się jak prowadzić interdyscyplinarny zespół i wspierać kreatywność. Będziemy pracować nad rzeczywistymi wyzwaniami zaczerpniętymi z doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia.

Zobacz więcej
Szkolenie

Coaching edukacyjny

Poznasz coaching i będziesz w pełni świadomie stosował metody i narzędzia coachingu. Wzmocnisz swoje poczucie wpływu na sytuacje, poprawisz swoje umiejętności takie jak aktywne słuchanie, skuteczne komunikowanie się, budowanie relacji i zaufania, empatia. Poznasz moc pytań coachingowych i zapoznasz się z różnorodnymi narzędziami coachingowymi, przydatnymi w pracy edukatora. Stworzysz swoją własną metodę coachingu dostosowaną do Twoich potrzeb i środowiska pracy.

Zobacz więcej
Szkolenie

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Edukatorzy, trenerzy i inne osoby pracujące z grupami muszą nieustannie stawiać czoła konfliktom. Mogą one wynikać z oporu w procesie uczenia się lub napięć wynikających z nierozwiązanych problemów. Szkolenie pomoże uczestnikom wzmocnić podejście zorientowane na rozwiązania, rozwinąć umiejętności radzenia sobie z konfliktami oraz zwiększy kreatywność, poczucie wpływu i pewność siebie w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Zobacz więcej
Szkolenie

Jak rozwijać kreatywne myślenie

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Ucząc się i praktycznie wykorzystując wiedzę kreatywnego myślenia, poczujesz się bardziej wydajny i gotowy stawić czoła codziennym wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.

Zobacz więcej
Szkolenie

Kształtowanie innowacyjnej i przedsiębiorczej postawy

Uczestnicy tego szkolenia rozwiną określone umiejętności i zachowania, które sprzyjają innowacyjnemu, proaktywnemu i skoncentrowanemu na rozwiązaniach podejściu do pracy i życia. Umiejętności te obejmują krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność, komunikację i przywództwo.

Zobacz więcej
Szkolenie

Techniki uważności (mindfulness) w pracy edukatora

Szkolenie zostało stworzone z myślą o nauczycielach, trenerach i facylitatorach, którzy są zainteresowani poznaniem korzyści płynących z praktykowania uważności (mindfulness) oraz narzędzi i sposobów jej wdrażania w programach nauczania.

Zobacz więcej
Szkolenie

Well-being w pracy edukatora

Dbanie o dobre samopoczucie ma kluczowe znaczenie dla trenerów, nauczycieli i facylitatorów, narażonych na wypalenie zawodowe. Edukatorzy, dla których ich własne samopoczucie jest priorytetem, są lepiej przygotowani do radzenia sobie z wymaganiami swojego zawodu, pozostają zmotywowani i zapewniają swoim uczniom i słuchaczom wysokiej jakości doświadczenia.

Zobacz więcej
Coaching

Indywidualne sesje coachingowe

Wierzymy, że posiadasz wszystkie zasoby, których potrzebujesz, by osiągnąć to, czego pragniesz. Możemy pomóc Ci je odkryć.

Zobacz więcej