fbpx
Szkolenie

Kształtowanie innowacyjnej i przedsiębiorczej postawy

Przedsiębiorczy sposób myślenia to zestaw postaw, umiejętności i zachowań, które umożliwiają identyfikację możliwości, podejmowanie skalkulowanego ryzyka i tworzenie wartości.
Jest to sposób myślenia, który stawia na pierwszym miejscu innowacyjność, kreatywność i rozwiązywanie problemów i charakteryzuje się gotowością do akceptacji niepewności. Osoby o przedsiębiorczym nastawieniu są samodzielne, szybko się adaptują do nowej sytuacji oraz nie boją się porażek. Są pasjonatami swojej pracy i mają silne poczucie celu, postrzegając wyzwania jako szansę na rozwój i naukę.
Przedsiębiorczy sposób myślenia nie ogranicza się do przedsiębiorców – może przynosić korzyści osobom w każdym zawodzie lub dziedzinie, promując proaktywne, skoncentrowane na rozwiązaniach podejście do pracy i życia.

Zapisuję się!
O szkoleniu

Głównym celem treningu jest wzmocnienie edukatorów poprzez kształtowanie i wzmacnianie ich przedsiębiorczego sposobu myślenia. Uczestnicy rozwiną określone umiejętności i zachowania, które sprzyjają innowacyjnemu, proaktywnemu i skoncentrowanemu na rozwiązaniach podejściu do pracy i życia. Umiejętności te obejmują krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność, komunikację i przywództwo.

Rozwijając te umiejętności, poprawią swoją zdolność rozwiązywania złożonych problemów, strategicznego myślenia i podejmowania skutecznych decyzji. Ale także wyposażeni w nowe narzędzia, nowe metody, których uczą się na podstawie własnego doświadczenia, będą w stanie kształtować przedsiębiorczy sposób myślenia u innych.

Podczas tego 5-dniowego treningu uczestnicy doświadczą procesu tworzenia i testowania pomysłu na biznes, wcielą się w rolę przedsiębiorcy. Trening obejmuje połączenie interaktywnych wykładów, studiów przypadków, dyskusji w grupach i praktycznych zajęć, aby zapewnić uczestnikom kompleksowe zrozumienie procesu przedsiębiorczości. Pod koniec treningu uczestnicy będą rozumieć, jak identyfikować i wykorzystywać okazje i możliwości pojawiające się w ich otoczeniu, opracowywać solidny biznesplan i skutecznie go realizować. Wartością dodaną będzie poznanie podobnie myślących osób i mentorów, którzy mogą zapewnić im wsparcie i wskazówki, w przedsiębiorczej podróży.

Stosowane metody

Uczymy przez doświadczenie: poznasz konkretne narzędzia i nauczysz się, jak zastosować tę wiedzę w praktyce. Doświadczenie w trakcie szkolenia będzie wspierane przez teorie, mini-wykłady i aktywności wspierające indywidualną i grupową refleksję.

Dla kogo?

Dla każdej osoby ciekawej kreatywnych rozwiązań, które może wprowadzić do swojego życia, zwłaszcza dla nauczycieli, edukatorów, pedagogów, pracowników młodzieżowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w treningu uczestnicy:

 • rozwiną zdolności do wykorzystywania możliwości i pomysłów oraz przekształcania ich w wartości dla innych
 • rozwiną swoje umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • rozwiną twórcze myślenie i myślenie poza schematami
 • wzmocnią swoją inicjatywność i wytrwałość oraz umiejętności współpracy w celu planowania i zarządzania projektami
 • rozwiną umiejętności przekształcania pomysłów w działania w życiu osobistym, społecznym i zawodowym
 • rozwiną umiejętności podejmowania decyzji finansowych
 • rozwiną umiejętności radzenia sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem w ramach podejmowania decyzji
 • wzmocnią aktywną, zorientowaną na rozwiązania postawę „tak i” oraz wytrwałość w osiąganiu celów
 • rozwiną zdolności pracy zespołowej i umiejętności komunikacyjnych: aktywnego słuchania, przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej, umiejętności zadawania pytań, empatii

   

Certyfikaty

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Program

Dzień 1, 10:00 – 17:00

 • Powitanie i wprowadzenie do szkolenia
 • Indywidualne oczekiwania i prezentacja programu
 • Zapoznanie grupy i lodołamacze
 • Pojęcie przedsiębiorczości
 • Kluczowe cechy i aspekty potrzebne, aby odnieść sukces jako przedsiębiorca
 • Refleksje dnia, dyskusja

Dzień 2, 9.00-16.00

 • Tworzenie pomysłu na biznes
 • Koncentracja na kliencie – jak wejść w buty klientów?
 • Zestaw praktycznych narzędzi – persony, mapa empatii klienta — zrozumienie problemów, potrzeb klientów i zadań do wykonania, mapowanie podróży klienta
 • Definiowanie wyzwań klienta
 • Refleksje dnia, dyskusja

Dzień 3, 9.00-16.00

 • Sesja burzy mózgów w celu wygenerowania rozwiązań problemów
 • Sesja prototypowania – wprowadzenie, zrozumienie koncepcji MVP (Minimum Viable Product), Product/Service Design
 • Testowanie MVP z klientami w celu dopracowania rozwiązań i zebrania informacji zwrotnej, udoskonalanie prototypów
 • Refleksje dnia, dyskusja

Dzień 4, 9.00-16.00

 • Rozwój koncepcji biznesowej – koncepcja modelowania biznesu i Lean Startup Framework
 • Pomysł w modelu biznesowym – tworzenie produktu/oferty, która sprzedaje
 • Propozycja wartości
 • Struktura łańcucha wartości
 • Model rentowności
 • Refleksje dnia, dyskusja

Dzień 5, 9.00-16.00

 • Podsumowanie procesu uczenia się 
 • Podsumowanie i ewaluacja
Trenerzy

Monika Grzesiak-Chmura

Ma ponad 9-letnie doświadczenie jako właściciel firmy szkoleniowej i konsultingowej, w której pracowała nad różnorodnymi projektami edukacyjnymi w zakresie rozwoju umiejętności nauczania, szkolenia i coachingu, a także integracji społecznej. Jako coach, trener i moderator myślenia projektowego (design thinking) łączy podejścia z coachingu, edukacji pozaformalnej, uczenia przez doświadczenie głównie w zakresie rozwoju osobistego, kreatywności, komunikacji i przedsiębiorczości. Jest także prezeską Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator, gdzie tworzy autorskie projekty rozwojowe, które wspierają trenerów, coachów i edukatorów w osiągnięciu ich maksymalnego potencjału. Więcej o Monice: www.monikachmura.pl

Daty i lokalizacje

12.07 – 16.07.2023 Kraków (Poland)

10.09 – 14.09.2023 Sopot (Poland)

12.11 – 16.11.2023 Nasutów (Poland)

18.01 – 22.01.2024 Sopot (Poland)

Informacje praktyczne
Cena

2100 zł, w tym: opłata za udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe, zaświadczenie, koszty administracyjne, przerwy kawowe

Jak się zapisać

Aby zapisać się na szkolenie, kliknij przycisk rejestracji po prawej stronie i wypełnij formularz rejestracyjny. W ciągu 3 dni roboczych potwierdzimy, że otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.