fbpx
Szkolenie

Techniki uważności (mindfulness) w pracy edukatora

Szkolenie zostało stworzone z myślą o nauczycielach, trenerach i facylitatorach, którzy są zainteresowani poznaniem korzyści płynących z praktykowania uważności (mindfulness) oraz narzędzi i sposobów jej wdrażania w programach nauczania.

Zapisuję się!
O szkoleniu

Trening uważności i medytacji będzie koncentrować się na praktycznej wiedzy oraz skutecznych narzędziach i metodach, które pomogą edukatorom doświadczyć korzyści płynących z uważności i medytacji poprzez zbudowanie podstaw do samodzielnej praktyki. Praktycy będą zachęcani do wdrażania i kultywowania uważności w treningach, warsztatach i zajęciach grupowych w oparciu o własne doświadczenia nabyte podczas szkolenia.

Główne cele:

Pod koniec kursu uczestnicy będą dysponowali zestawem narzędzi do rozwijania uważności (mindfulness) i praktyk medytacyjnych. Doświadczą i zrozumieją korzyści płynące z praktyki, takie jak:

 • obniżenie poziomu stresu,
 • wzrost produktywności,
 • wzrost kreatywności,
 • zwiększona motywacja do działania,
 • wzrost pewności siebie, 
 • lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, 
 • poprawa samopoczucia. 

Stosowane metody

Szkolenie koncentruje się na praktycznych zastosowaniach treningu uważności  (mindfulness) i medytacji przy użyciu różnorodnych metod. Dzięki temu metody są łatwe do wdrożenia w różnych środowiskach i sytuacjach. Uczestnicy poznają formalne i nieformalne praktyki uważności, takie jak: medytacja, medytacja skanowania ciała, wizualizacje, praca z oddechem, uważne tworzenia, uważne jedzenie.

Dla kogo?

Nauczyciele, facylitatorzy, doradcy zawodowi, doradcy edukacyjni, psychologowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele akademiccy, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, początkujący coachowie, trenerzy, pracownicy edukacji dorosłych.

Nabyte kompetencje:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie zrozumienia korzyści płynących z uważności i medytacji, rozwijania praktycznych umiejętności w tym zakresie oraz dostarczenie zestawu metod dla trenerów, facylitatorów, nauczycieli które będą wspierać uczestników w procesie uczenia się.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • rozumieć, jak praktyki uważności i medytacyjne podnoszą umiejętność kontrolowania emocji, zmniejszają stres, podnoszą poziom motywacji i umiejętności koncentracji,
 • umieli zaadoptować poznane metody i techniki do pracy ze swoimi grupami i dostosowywać do indywidualnych potrzeb,
 • wiedzieli jak kształtować postawę samoświadomości, samokontroli i regulowania emocji,
 • rozwiną swoje własne praktyki uważności.

Certyfikaty

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Program

Dzień 1 10:00-17:00

 • Istota uważności i jej rodzaje
 • Praktykowanie uważności
 • Trójkąt uważności: ciało, myśli i emocje
 • Możliwości praktykowania uważności w pracy i życiu prywatnym

Dzień 2 9:00-16:00

 • Uważność wg. Jon Kabat-Zinn
 • Istota medytacji 
 • Pozycje medytacyjne
 • Korzyści z medytacji – redukcja stresu

Dzień 3 9:00-16:00

 • Uważność w ruchu 
 • Praca z ciałem
 • Techniki oddechowe
 • Praktykowanie uważności w codziennym życiu

Dzień 4 9:00-16:00

 • Bądź uważny na swoje emocje
 • Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przy użyciu technik uważności 
 • Samoświadomość
 • Praktykowanie uważności z uwzględnieniem techniki skanowania ciała

Dzień 5 9:00-16:00

 • Możliwości stosowania uważności w życiu osobistym
 • Uważność na dźwięki, myśli i emocje
 • Ćwiczenia wspierające kreatywność
 • Możliwości stosowania uważności w pracy zawodowej
 • Podsumowanie i zamknięcie szkolenia
Trenerzy

 

Justyna Grochocińska

Stworzyłam Slow Soul Studio, gdzie pomagam wyjątkowym kobietom takim jak ty żyć w zgodzie ze sobą, pełnią swojego potencjału, korzystając z najlepszych metod: hipnoterapii metodą RTT i soul level coachingu. Poprowadzę Cię do odkrycia celu Twojej duszy i odblokowania Twojego potencjału, abyś mogła realizować się w obfitości! Jestem też twórczynią podcastu Slow Soul, w którym dzielę się unikalną wiedzą i doświadczeniem.

Daty i lokalizacje

06.07 – 10.07.2023 Nasutów (Poland)

21.09 – 25.09.2023 Sopot (Poland)

23.11 – 27.11.2023 Nasutów (Poland)

18.01 – 22.01.2024 Sopot (Poland)

Informacje praktyczne
Cena

2100 zł, w tym: opłata za udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe, zaświadczenie, koszty administracyjne, przerwy kawowe

Jak się zapisać

Aby zapisać się na szkolenie, kliknij przycisk rejestracji po prawej stronie i wypełnij formularz rejestracyjny. W ciągu 3 dni roboczych potwierdzimy, że otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.