fbpx
Training

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Nauczyciele, trenerzy i inne osoby pracujące z grupami muszą nieustannie stawiać czoła konfliktom. Konflikty te mogą wynikać z oporu w procesie uczenia się lub napięć wynikających z nierozwiązanych problemów. Szkolenie pomoże uczestnikom ukształtować i wzmocnić podejście zorientowane na rozwiązania, rozwinąć umiejętności radzenia sobie z konfliktami oraz zwiększy kreatywność, poczucie wpływu i pewność siebie w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Zgłaszam się!
O szkoleniu

Głównym celem tego 5-dniowego szkolenia jest rozwijanie umiejętności zarządzania konfliktami, a jednocześnie wspieranie rozwoju osobistego, uczenie się nowych narzędzi i technik. Wyposażając uczestników w ważne umiejętności autorefleksji, komunikacji i kreatywności, dążymy do umożliwienia im radzenia sobie z konfliktami i kryzysami w ich otoczeniu edukacyjnym i środowisku pracy, a także zwiększenia ich pewności siebie i odzyskiwania wpływu na trudne sytuacje.

Metoda

Pracujemy wykorzystując metody edukacji nieformalnej, uczymy przez doświadczenie. Dzięki zaprojektowanym aktywnościom i interakcjom z innymi będziesz mógł wypróbować potencjalne rozwiązania  i doświadczyć siebie w różnych sytuacjach. Metodologia szkolenia jest niedyrektywna, wykorzystuje różnorodne techniki aktywne – praca w grupie, odgrywanie ról, dyskusje, ćwiczenia symulacyjne i scenariusze rozwiązywania problemów, procesy twórczego myślenia grupowego. Dzięki bezpośredniemu doświadczeniu zdobędziesz także skuteczne i dające się natychmiast zastosować narzędzia. Doświadczenie będzie wspierane przez teorie, wykłady i aktywności umożliwiające indywidualną i grupową refleksję.

Dla kogo?

Nauczyciele, facylitatorzy, doradcy zawodowi, doradcy edukacyjni, psychologowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele akademiccy, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, coachowie, trenerzy, pracownicy edukacji dorosłych.

Kompetencje nabyte przez uczestników:

Po szkoleniu będziesz:

 • rozpoznawać źródła konfliktów i na nie oddziaływać     
 • rozpoznawać i radzić sobie z różnymi strategiami w sytuacjach konfliktowych    
 • dysponować  zestawem różnych narzędzi wspierających rozwiązywanie trudnych sytuacji
 • bardziej pewny siebie w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, konfliktach i kryzysach     
 • rozwiniesz umiejętności autorefleksji, komunikacji i kreatywności     
 • rozumieć emocje własne i innych     
 • przekształcać dialog wewnętrzny w dialog wspierający    
 • tworzyć warunki dla efektywnej komunikacji     
 • rozpoznawać i radzić sobie z oporem,     
 • osiągnąć pożądane efekty uczenia się.

Certyfikaty

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Program szkolenia

Poniedziałek 10:00-17:00

 • Wprowadzenie do szkolenia: cele, metody, program
 • Określenie oczekiwań uczestników i indywidualnych celi na szkolenie
 • Budowanie zaufania w grupie
 • Metafory trudnych sytuacji
 • Moja indywidualna strategia radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Podsumowanie dnia

Wtorek 9:00-16:00

 • Praca z trudnymi emocjami
 • Skuteczne i nieskuteczne strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Odgrywanie ról – skuteczna komunikacja
 • Podsumowanie dnia

Środa 9:00-16:00

 • Techniki rozwiązywania problemów
 • Radzenie sobie z oporem w procesie uczenia się
 • Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań i obserwacji
 • Podsumowanie dnia

Czwartek 9:00-16:00

 • Rozwijanie kreatywności w rozwiązywaniu problemów
 • Rozwijanie podejścia zorientowanego na rozwiązania
 • Korzystanie z technik rozwiązywania problemów w celu podejmowania decyzji
 • Podsumowanie dnia

Piątek 9:00-16:00

 • Tworzenie skutecznej strategii reagowania w sytuacjach trudnych
 • Wykorzystanie poznanych narzędzi w pracy edukatorskiej  
 • Transfer wiedzy do środowiska pracy
 •  Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Trenerzy

Monika Grzesiak-Chmura

Ma ponad 9-letnie doświadczenie jako właściciel firmy szkoleniowej i konsultingowej, w której pracowała nad różnorodnymi projektami edukacyjnymi w zakresie rozwoju umiejętności nauczania, szkolenia i coachingu, a także integracji społecznej. Jako coach, trener i moderator myślenia projektowego (design thinking) łączy podejścia z coachingu, edukacji pozaformalnej, uczenia przez doświadczenie głównie w zakresie rozwoju osobistego, kreatywności, komunikacji i przedsiębiorczości. Jest także dyrektorem zarządzającym Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator, gdzie tworzy autorskie projekty rozwojowe, które wspierają trenerów, coachów i edukatorów w osiągnięciu ich maksymalnego potencjału. Więcej o Monice: https://www.linkedin.com/in/monika-grzesiak-chmura/

Daty szkoleń i lokalizacje

06.07 – 10.07.2020 Kraków 

21.09 – 25.09.2020 Sopot 

23.11 – 27.11.2020 Lublin 

18.01 – 22.01.2021 Sopot 

Informacje praktyczne
Cena

1750 zł, która zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, przerwy kawowe

Zapisy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po prawej stronie. Potwierdzimy Twoje uczestnictwo w ciągu 3 dni roboczych.