fbpx

Z ogromną radością i ekscytacją dzielimy się z Wami radosnymi wieściami! W dniu 1 grudnia 2020 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Wider Horizons finansowanego z programu Erasmus+ w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych. 

Wider Horizons to kolejne już nasze międzynarodowe przedsięwzięcie. Projekt ma na celu podnieść kompetencje 8 osób pracujących z osobami dorosłymi jako trenerzy, coache, facylitatorzy. Wszystko po to, aby wzmocnić naszą organizację w obszarze planowania, organizowania, promocji i realizacji międzynarodowych projektów szkoleniowych rozwijających kompetencje miękkie. Tym samym planujemy zwiększyć atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej oraz wzmocnić międzynarodowy wymiar Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator.

W ramach działań projektowych zorganizujemy aż 19 mobilności, czyli wyjazdów zagranicznych, w których będzie uczestniczyć 8 osób – współpracujących z nami trenerów, coachów, psychologów, facylitatorów. Wyjadą oni do naszych zaprzyjaźnionych partnerów – Olde Vechte Foundation w Ommen w Holandii oraz Dorea Educational Institute w Limassol na Cyprze.

W ramach planowanych wyjazdów dwa będą miały charakter job shadowing, czyli nasi trenerzy będą obserwowali pracę organizacji partnerskiej. Kolejne dwa wyjazdy będą polegały na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w organizacji partnerskiej. Pozostałe aktywności będą polegały na udziale w zorganizowanych szkoleniach, treningach i warsztatach.

Celem tych działań jest rozwijanie wiedzy i kompetencji współpracujących z nami trenerów i coachów, tak, aby nasze programy rozwojowe uwzględniały  nowe metody i narzędzia pracy – coaching systemowy, coaching prowokatywny,  uczenie się poprzez pracę z ciałem (emobodied learning), ustawienia i konstelacje w pracy z grupami (systemic coaching and constellation), trening uważności (mindfulness). Ponadto będziemy rozwijać kompetencje w obszarze digital storytelling, czyli będziemy uczyć się opowiadania o naszych działaniach z użyciem cyfrowych historii.

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu. Będziemy się również dzielić z Wami metodami pracy z grupami poznanymi w trakcie naszych wyjazdów!