fbpx
COACHING
Usuń wewnętrznego krytyka a zainstaluj Cheerleadera
MAGDALENA MEJER
Słuchaj nagrania codziennie przez kolejne 21 dni a wreszcie przestaniesz się krytykować za wszystko, a zaczniesz się wspierać, motywować i chwalić.

Nagranie korzysta z metod i narzędzi stosowanych w Rapid Transformational Therapy.

WAŻNE: Z nagrania nie mogą korzystać osoby z padaczką lub ze zdiagnozowaną chorobą psychotyczną. Nie stosować nagrania podczas prowadzenia bądź obsługi pojazdów mechanicznych.

Koniecznie przeczytaj poniższe zalecenia:

Jak pracować z nagraniem:

I. Znajdź wygodne miejsce, w którym nikt ani nic nie będzie ci przeszkadzać
II. Usiądź bądź połóż się tak, aby ani Twoje ręce ani nogi się nie krzyżowały.
III. Nagrania najlepiej słuchać w słuchawkach, ale jeśli nie masz słuchawek, nagranie jak najbardziej też będzie działać.
IV. Możesz słuchać nagrania w łóżku przed snem, a wtedy możesz zasnąć w trakcie nagrania, zaraz po tym, jak zejdziesz po schodach. Twoja podświadomość słucha zawsze i nagranie będzie skuteczne również wtedy.

Wykluczenia:
Osoby z padaczką lub inne osoby ze zdiagnozowaną chorobą psychotyczną nie powinny korzystać z nagrania. Magdalena Mejer nie może przyjąć i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w takich przypadkach. W żadnych okolicznościach, w tym między innymi z powodu zaniedbania, Magdalena Mejer nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szczególne lub wynikowe szkody w jakikolwiek sposób teraz lub w przyszłości, które wynikają z użycia lub niemożności użycia nagrania. Informacje, techniki, metody i zalecenia stosowane przez Magdalena Mejer nie mają na celu zastąpienia diagnozy i opieki wykwalifikowanego lekarza ani zachęcania do leczenia choroby przez osoby niewykwalifikowane. Jeśli używasz tego nagrania i jesteś pod opieką medyczną w związku z jakimkolwiek stanem, nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w przepisanych lekach bez zgody lekarza. W razie wątpliwości zawsze i bezwzględnie należy zasięgnąć porady lekarza.

Magdalena Mejer dołożyła należytej staranności i informacji, przekazując informacje zawarte w tym dokumencie, a informacje podano w dobrej wierze. Podane informacje nie stanowią porady medycznej. Zawsze skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym przed zmianą leków i oceną alternatywnych metod leczenia.

Magdalena Mejer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszta wynikające z wykorzystania nagrania. Poprzez użycie nagrania wyraża Pan/Pani zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności oraz potwierdza zrozumienie i przyjęcie do wiadomości powyżej wymienionych warunków i ograniczeń.

Magdalena Mejer jest specjalistką od zmiany mentalności za pomocą metody Rapid Transformational Therapy. W swojej pracy z klientkami stosuje również Emotional Freedom Technique, medytacje oraz coaching.

Jej misją jest uwalnianie kobiet od ciążących na nich przekonaniach społecznych o ich powinnościach, obowiązkach, zakazach, czy normach, które są przestarzałe i ograniczające ich pełen potencjał.

Pomaga kobietom czuć się wspaniale w ich własnej skórze bez długich terapii i odzyskać siebie, aby mogły żyć pełnią życia, realizować się oraz spełniać marzenia zawodowe i prywatne.

Prywatnie jest medytującą mamą dwóch wspaniałych synów i opiekunką teriera walijskiego, która po wielu latach zmagań z kompleksami i syndromem oszusta odzyskała siebie, aby zacząć żyć!

Niniejsze nagranie powstało jako rezultat projektu „Wider Horizons”, realizowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Innowator.

Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, Umowa numer 2020-1-PL01-KA104-079945).

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.
Licencja CC BY-SA

BLOG Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator jest objęty licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Uprzejmie prosimy o wyraźne zacytowanie autora wpisu i źródła: „Tekst pochodzi z bloga Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator  i znajduje się pod adresem [link do odpowiedniego wpisu] Autor tekstu: [imię nazwisko]”.

Z licencji CC-BY-SA jest wyłączone logo Fundacji, do którego wszelkie prawa są zastrzeżone.