fbpx

AKTUALNOŚCI

Problem solving and decision making. Szkolenie poprowadzone w ramach ELEVATE.

Maja Wąsała
Monika Grzesiak-Chmura

30 WRZESIEŃ 2019 r.

W dniach 23-27 września 2019 r. przeprowadziłyśmy szkolenie zatytułowane ”Problem solving and decision making” dla Dorea Educational Institute na Cyprze. Szkolenie było zaplanowane w ramach działań w projekcie ELEVATE (ang. training assignment).

Jego celem było podniesienie kompetencji uczestników w obszarze radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz podniesienie umiejętności przydatnych przy rozwiązywaniu konfliktów i podejmowaniu decyzji.

Strategia szkolenia była oczywista.

Jedynym sposobem poradzenia sobie w trudnej sytuacji jest znalezienie się w niej i przejście przy wsparciu trenerów. Pomogli nam w tym sami uczestnicy, definiując oczekiwania w sposób, który można by nazwać relaksującym. Na szkoleniu dotyczącym trudnych sytuacji oczekiwali relaksu, mniej stresu, możliwości poznawania innych uczestników i case’ów, które by ukazały im takie sytuacje oraz różne sposoby radzenia sobie z presją.

Cóż za wspaniała sytuacja wyjściowa dla trenerów.

Postanowiłyśmy podążyć za tymi niejasnymi oczekiwaniami i przez pierwsze dwa dni oznaczonymi przez nas jako BONDING oraz DISCOVERING, zaoferowałyśmy uczestnikom doświadczenia, w których z jednej strony mogli poczuć, co oznacza relaks i mniej stresu, a z drugiej ćwiczenia, w których mogli doświadczyć napięcia związanego z konfliktem w grupie.

Postanowiłyśmy podążyć za tymi niejasnymi oczekiwaniami i przez pierwsze dwa dni oznaczonymi przez nas jako BONDING oraz DISCOVERING, zaoferowałyśmy uczestnikom doświadczenia, w których z jednej strony mogli poczuć, co oznacza relaks i mniej stresu, a z drugiej ćwiczenia, w których mogli doświadczyć napięcia związanego z konfliktem w grupie.

Cóż takiego mogli doświadczyć?

Stresującej ciszy.

Energizerów w nadmiarze.

Zadania polegającego na zbudowaniu mostu z kartek papieru i ołówków.

Zabawy w księżniczki i smoki.

Drugiego dnia konflikt sięgnął zenitu. Dla wszystkich było jasne, że nie możemy pójść dalej, dopóki nie rozwiążemy konfliktu, który właśnie trwa na sali szkoleniowej. Dla nas jako trenerów najbardziej rozpoznawalnym wyznacznikiem konfliktu w grupie było fizyczne zmęczenie po zakończeniu drugiego dnia szkolenia.

Jedynym sposobem poradzenia sobie w trudnej sytuacji jest znalezienie się w niej i przejście przy wsparciu trenerów. 

Do pracy z tym konfliktem użyłyśmy narzędzi prostych, ale skutecznych.

Komunikat Ja, rozmowa coachingowa, praca w kręgu, pytania otwarte, weryfikacja oczekiwań, konstrukcje zaczerpnięte z teatru improwizacji w postaci zdań „Tak i…”, odzwierciedlanie i parafrazę.

Pracując wytrwale cyklem Kolba, testowałyśmy każde z tych narzędzi w transferze.

Stworzyłyśmy z konfliktu na sali szkoleniowej żywą, ognistą sytuację, którą uczestnicy mogli eksplorować na własnej skórze.

Zarówno trzeci dzień pod nazwą EXPLORING jaki i czwarty pod nazwą TRANSFORMING były rozwiązywaniem konfliktu i testowaniem świeżo użytych narzędzi. Skuteczność poprowadzonego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zrewidować w życiu na co dzień.

Dodatkowo trudne sytuacje, które uczestnicy przywieźli ze sobą jako case’y, mogli rozwiązać w procesie Design Thinking, przeprowadzonym piątego dnia, który dla celów szkoleniowych nazwałyśmy PRACTICING.

Dodatkowo trudne sytuacje, które uczestnicy przywieźli ze sobą jako case’y, mogli rozwiązać w procesie Design Thinking, przeprowadzonym piątego dnia, który dla celów szkoleniowych nazwałyśmy PRACTICING.

Tworzenie konfliktu na sali szkoleniowej wymaga sporej uważności ze strony trenerów. Wiemy z autopsji, że konflikt zawsze się wydarzy. Sztuka polega na tym, by dostrzec go i uświadomić uczestnikom jego potencjał w świadomym stawaniu do sytuacji trudnej.

Takie było bowiem założenie szkolenia.

Spotkać się w sytuacji trudnej jako sytuacji pełnej potencjału, nie zagrożenia.

Takie było bowiem założenie szkolenia. Spotkać się w sytuacji trudnej jako sytuacji pełnej potencjału, nie zagrożenia.

Prowadzenie 5-dniowego szkolenia dla organizacji partnerskiej (training assignment) pozwoliło nam rozwinąć szereg umiejętności niezbędnych w pracy trenerskiej takich jak: tworzenie scenariusza szkolenia w oparciu o założone cele i efekty kształcenia, projektowanie aktywności w oparciu o metody aktywne, czy prowadzenie szkolenia w języku angielskim dla międzynarodowej grupy uczestników.

Miałyśmy okazję i możliwość przetestować stosowane przez nas metody pracy w międzynarodowym środowisku i zainspirować się do realizacji podobnych projektów szkoleniowych w przyszłości. Współpraca z partnerem dawała nam jako trenerom dużo bezpieczeństwa – miałyśmy możliwość skonsultowania scenariusza szkolenia i zaproponowanych metod pracy z grupą, Dorea zadbała również o pełną logistykę szkolenia.

Wróciłyśmy pełne inspiracji i pomysłów na kolejne projekty szkoleniowe i nawiązałyśmy osobistą relację z naszym partnerem, co z pewnością zaowocuje dalszą współpracą.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658).