fbpx

SZKOLENIA

Jak prowadzić szkolenie dla dużych, międzynarodowych grup – praktyczny poradnik

MONIKA CHMURA / TRENER

Przeprowadzenie szkolenia jest zawsze dużym wyzwaniem logistycznym. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli organizujesz szkolenie dla międzynarodowej grupy liczącej ponad 40 osób? Zgromadziliśmy najważniejsze według nas wskazówki na podstawie naszych doświadczeń z udziału w szkoleniach zrealizowanych w ramach projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+.

Po pierwsze przestrzeń

Zadbaj o przestrzeń, w której wszyscy mogą się spotkać. Najlepiej z dala od miasta, blisko natury, by część ćwiczeń można było zaprojektować i przeprowadzić na świeżym powietrzu. Pomieszczenia powinny być dostosowane do wielkości grupy. Idealnie jeśli istnieje możliwość elastycznej adaptacji w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć – na przykład zmiany układu krzeseł lub usunięcia ich z pomieszczenia.

Zadbaj o nagłośnienie dla prowadzących – przy niektórych ćwiczeniach mikrofon może stać się pomocny. Naszym odkryciem jest tworzenie ścieżki dźwiękowej dla szkolenia. Jak się okazało oprawa muzyczna szkolenia jest niezwykle ważna i może stać się elementem całego procesu uczenia się.

Po drugie – zespół trenerów

Przy tak licznej grupie uczestników idealnie jeśli trenerzy pracują w parze i wspierani są przez grupę ko-trenerów (trenerów asystujących). Zadaniem trenerów jest prowadzenie całego szkolenia, w tym wykładów i ćwiczeń dla całej grupy. Rolą trenerów asystujących jest prowadzenie ćwiczeń w mniejszych grupach.

Główny trener jest nie tylko osobą prowadzącą szkolenie i odpowiedzialną za cały proces uczenia się, ale pełni również rolę lidera zespołu trenerskiego. Dba o ramy czasowe, zbiera informacje od trenerów asystujących, wspiera, udziela informacji zwrotnej, prowadzi odprawy przed i po zakończeniu danego dnia szkoleniowego. I buduje zespół trenerski, w którym każdy zna i identyfikuje się z celami szkolenia, rozumie swoją rolę w zespole i czuje się odpowiedzialny za końcowy efekt szkolenia.

Zadbaj o przestrzeń, w której wszyscy mogą się spotkać

Po trzecie – ramy

Duża i różnorodna narodowościowo grupa szkoleniowa jest niezwykle interesująca i barwna. Należy pamiętać, że uczestnicy będą mieć jednak różne podejście do punktualności, czy też różne podejście do przestrzegania reguł narzucanych przez prowadzących. Jak w takich warunkach utrzymać właściwe tempo i strukturę szkolenia? Dokładnie przygotowany i przepracowany plan szkolenia, znany wszystkim członkom zespołu trenerskiego jest podstawą sukcesu.

Ponadto istotne jest spisanie zasad w formie kontraktu, który na przykład można rozdać uczestnikom na początku szkolenia. Pozwoli to na uporządkowanie struktury, nada ramy, w których wszyscy będą mogli się poruszać.

Po czwarte – empowerment

Czyli tworzenie przestrzeni, w której uczestnik szkolenia sam staje się odpowiedzialny za swój proces uczenia. W trakcie różnych sytuacji szkoleniowych uczy się odzyskiwać wpływ dzięki rozpoznaniu i właściwemu użyciu zasobów, którymi dysponuje – swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Trener nie podaje gotowych rozwiązań, lecz umożliwia każdemu uczestnikowi, by znalazł on rozwiązania najlepsze dla siebie. Stosowanie w praktyce tej zasady sprawia, że każdy odzyskuje moc sprawczą, nie tylko w trakcie szkolenia, ale, co istotne, przenosi tę umiejętność do codziennego życia.

„Naszym odkryciem jest tworzenie ścieżki dźwiękowej dla szkolenia. Jak się okazało oprawa muzyczna szkolenia jest niezwykle ważna i może stać się elementem całego procesu uczenia się.”

Jakimi narzędziami i metodami można osiągnąć ten efekt? Przede wszystkim stosując metody i techniki coachingu: zadawania pytań, podążania, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Zachęcamy też do pracy z modelem ofiara-odpowiedzialny (victim-accountability chart), opisanym w artykule Jak wyjść z pozycji ofiary i odzyskać wpływ na sytuację?

Po piąte – komunikacja

W przypadku szkolenia, którym każdy z uczestników mówi w innym języku oczywiste jest, że językiem roboczym będzie język angielski. Ważne jest, by jeszcze przed szkoleniem określić poziom znajomości języka przez poszczególnych uczestników. Chociażby po to, by osobom, które nie komunikują się wystarczająco swobodnie po angielsku, zapewnić tłumacza.

Dokładnie przygotowany i przepracowany plan szkolenia, znany wszystkim członkom zespołu trenerskiego jest podstawą sukcesu.

Po szóste nauka przez doświadczenie

Planuj szkolenie lub warsztat zgodnie z konfucjańską zasadą: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Najefektywniejszym sposobem uczenia się jest uczenie przez doświadczanie. Tak zaplanuj ćwiczenia szkoleniowe, by uczestnicy mieli możliwość nie tylko eksperymentować, przeżywać i doświadczać, ale by również przekładali zdobyte umiejętności i wiedzę na codzienne sytuacje.

I na koniec – intercultural evenings

Szkolenie dla różnorodnych narodowościowo grup niesie za sobą ogromną wartość dodaną. To dzielenie się kulturą, historią, tradycjami, czy kuchnią. Stwórz możliwości dla lepszego poznania się uczestników również w przerwach pomiędzy zajęciami. Zorganizuj wspólną wycieczkę do ciekawych miejsc lub pokaz kuchni regionalnej albo zapewnij przestrzeń na wspólne gotowanie.

Niniejszy artykuł powstał jako rezultat projektu „Program doskonalenia kompetencji”, realizowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Innowator.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2016-1-PL01-KA104-025815).

 

Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 

Licencja CC BY-SA

BLOG Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator podlega licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License

Uprzejmie prosimy, by w przypadku cytowania naszych wpisów wyraźnie podawać autora wpisu oraz źródło: „Tekst pochodzi z bloga Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator i znajduje się pod adresem [tu link do odpowiedniego wpisu] Autor tekstu: [imię nazwisko]”.

Z licencji CC-BY-SA wyłączone jest logo Fundacji, do którego wszelkie prawa są zastrzeżone.