fbpx

SZKOLENIA

Koło tożsamości, czyli jak rozmawiać o tożsamości w międzynarodowej grupie?

Agnieszka Zawiślak

W dzisiejszym świecie, który dąży do personalizowania i indywidualizowania niemal każdego procesu, w którym podkreślana jest wyjątkowość każdego z nas, często zapominamy o czymś niezwykle ważnym.

O czym?

O więziach i tożsamości budowanych w grupach i społecznościach.

O tym, że nie jestesmy odłączonymi bytami, bo gdyby tak było, zginęlibyśmy.

Poczucie przynależności do grupy, identyfikacja z innymi, bywa pierwszym krokiem do określenia kim jestem i do zbudowania poczucia bezpieczeństwa.

Czym jest tożsamość?

Tożsamość to zbiór odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”.

Na naszą tożsamość składają się: wiek, płeć, tożsamość płciowa, orientacja psychoseksualna, narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość, stan zdrowia, stopień sprawności, wygląd, status społeczny i ekonomiczny, a także zawód, jaki wykonujemy, stan cywilny, status rodzinny, wykształcenie, poglądy polityczne, czy przynależność do organizacji społecznych. I wiele innych. Spektrum jest bardzo szerokie.

Tożsamość to konstrukt, dzięki któremu czujemy przynależność do ludzi i miejsc.

Pozwala nam na zrozumienie powodów naszych działań.

Pomaga nam zrozumieć siebie i nasze miejsce w świecie, a co za tym kierunek naszego rozwoju.

Po co się nad nią zastanawiać?

Tożsamość, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które cechuje mobilność, dynamizm i ciągła zmiana, warto uczynić tematem do indywidualnej refleksji, która pomoże odkryć wartości, stojące za naszymi życiowymi wyborami.

W grupach, zwłaszcza międzynarodowych, może stać się punktem wyjścia do trudnych, ale potrzebnych rozmów na temat stereotypów, uprzedzeń czy dyskryminacji, które są najczęściej podłożem konfliktów i trudności w komunikacji międzykulturowej.

Nasza tożsamość powinna być kompasem w wyborze najlepszych rozwiązań, w prowadzeniu nas w satysfakcjonujące relacje międzyludzkie i w postępowaniu w zgodzie z naszymi wartościami.

Koło Tożsamości

Proponuję Ci ćwiczenie do przeprowadzenia w grupie. Koło tożsamości – narzędzie, które pokazuje, jak wiele nas łączy i jak wiele nas różni. Ćwiczenie to proponuję przeprowadzić w zaawansowanym stadium procesu grupowego, gdyż występuje w nim ekspozycja.

Pomaga w rozpoznawaniu przyczyn konfliktów w grupie oraz może na nowo zbudować komunikację opartą na uważności na siebie nawzajem.

Rysunek koła dzielisz na 8 równych części i w każdej z nich wpisujesz kategorie lub role, jakie pełnimy w swoim życiu. Przykładowymi kategoriami, w jakich będą mieścić się wybrane grupy czy role, mogą być: religia, pochodzenie, płeć, orientacja seksualna, zawód, wiek, status społeczny, hobby, rodzina, przyjaciele, szkoła, sport, wolontariat, orientacja polityczna, język, mniejszość narodowa lub etniczna, muzyka i sztuka, zwyczaje żywieniowe itp.

Tak przygotowane koła tożsamości rozdajesz uczestnikom i prosisz o wybranie jednej lub dwóch kategorii,  które uważają w tym momencie za najważniejsze dla siebie. Istotne jest, żebyśmy dali sobie dość czasu i uwagi na zastanowienie się nad tym etapem ćwiczenia.

Przechodzimy do kolejnego etapu, którym jest czytanie na głos konkretnych kategorii i proszenie osób, których przynależność mieści się w danej kategorii o wstanie ze swojego miejsca.

Dodatkowym elementem jest zapytanie, czy właśnie ta kategoria jest najważniejszą – jeśli tak, te osoby stoją chwilę dłużej, a reszta proszona jest o zajęcie miejsc siedzących. Warto zwrócić uwagę grupie, że podczas trwania całego ćwiczenia uczestnicy powinni zachować ciszę i powstrzymać się od ewentualnych komentarzy, by uwagą obserwować siebie i resztę osób.

Tożsamość to bardzo złożony, płynny i często zmienny konstrukt.

Po zakończonym ćwiczeniu dobrze jest zadać pytania, które kierują uwagę na samoobserwację.

 • Jak  czułeś się w czasie zadania?
 • Co sprawiło Ci trudność?
 • Jak czułeś  się kiedy stałeś sam, a jak kiedy stali prawie wszyscy?
 • Co Cię zaskoczyło?
 • W której kategorii pojawiła się trudność, by stać lub siedzieć?
 • Skąd wzięła się trudność wyjaśnienia, dlaczego należy się do jakiejś grupy?
 • Dlaczego właśnie ta kategoria  jest dla Ciebie ważna?

Po tym debriefingu, warto jest porozmawiać o tożsamości, zapytać co na nią wpływa, co może znaczyć, że się z czymś „utożsamiamy”? I czy tożsamość jest czymś stałym? A także, jak to jest, gdy poczucie tego co nas określa, jest zmienne. I od czego ta zmiana zależy.

Temat tożsamości poruszany w grupie, zwłaszcza międzynarodowej, może stać się punktem wyjścia do trudnych, ale potrzebnych rozmów na temat stereotypów, uprzedzeń czy dyskryminacji.

Podsumowanie ćwiczenia

Jeśli będziemy mieć czas i przestrzeń, w tym miejscu warto wprowadzić pojęcie stereotypu i nawiązać do konsekwencji, do jakich może zaprowadzić kierowanie się nimi. Taka pogłębiona dyskusja sprawia, że wiele grup, w tym międzynarodowych, zaczyna bardziej empatyzować z sobą wzajemnie i rozumieć, że wielu ludzi jest prześladowanych i dyskryminowanych ze względu na cechy, które od nich nie zależą.

Na zakończenie można zapytać czy to ćwiczenie w jakiś sposób zmieniło w uczestnikach postrzeganie ich tożsamości oraz czy i dlaczego czasem warto się nad nią zastanowić?

Jakich efektów można się spodziewać po przeprowadzonym ćwiczeniu?

Trochę już o tym wyżej, ale podsumujmy.

 • Zwiększona uważność na siebie.
 • Mniejsza ilość konfliktów w grupie.
 • Zwiększenie empatii w
 • Poczucie przynależności w grupie.
 • Identyfikacja uprzedzeń i stereotypów i zmniejszenie ich oddziaływania na uczestników.

Tożsamość to kompas.

Tożsamość to możliwość zmiany.

Tożsamość to pomost do dialogu z innymi ludźmi.

Dlatego warto ją rozpoznać.

O Autorce:

Jestem coachem i pedagogiem, więc naturalnie w swojej pracy koncentruję się na procesie angażującym młode osoby, które dopiero wybierają swoją drogę – i osobistą i zawodową. Dzięki uważnej rozmowie, przyjrzeniu się na co młody klient zwraca uwagę, pomagam odkryć prawdziwe i osobiste potrzeby oraz potencjał, dzięki któremu może wykreować przyszłość w oparciu o wiarę w swoje możliwości i wartości. Uwielbiam pracę z młodzieżą, która za każdym razem uczy mnie świeżego spojrzenia na życie, spontaniczności oraz bezkompromisowego podążania za swoimi marzeniami. 

Niniejszy artykuł powstał jako rezultat projektu „ELEVATE”, realizowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Innowator.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658).

Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Licencja CC BY-SA

BLOG Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator jest objęty licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.Uprzejmie prosimy o wyraźne zacytowanie autora wpisu i źródła: „Tekst pochodzi z bloga Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator  i znajduje się pod adresem [link do odpowiedniego wpisu] Autor tekstu: [imię nazwisko]”.

Z licencji CC-BY-SA jest wyłączone logo Fundacji, do którego wszelkie prawa są zastrzeżone.