fbpx
<section class="course-hero"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h6 class="course-type">Szkolenie</h6><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2 class="course-title">Jak wychować inteligentne dziecko?</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p class="course-excerpt">Celem warsztatu jest wyposażenie rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym w narzędzia i techniki, które wspomogą harmonijny rozwój dzieci w obszarze inteligencji wielorakich.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </section>

Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera zakłada, że każdy z nas posiada nie jedną, ale aż osiem inteligencji: interpersonalną, muzyczną, przyrodniczą, kinestetyczną, wizualno-przestrzenną, matematyczno-logiczną oraz intrapersonalną i lingwistyczną. W przeciwieństwie do klasycznego pojmowania inteligencji (IQ), inteligencje wielorakie nie są skończone i można je rozwijać przez całe życie. Określają one nasze naturalne predyspozycje, umiejętności i talenty. Odkrywając dominującą inteligencję możemy szybciej zdefiniować własny styl uczenia się, a tym samym przyspieszyć proces uczenia się i uczynić go przyjemniejszym.

W pierwszych latach życia dziecka bardzo trudno określić, która z inteligencji będzie w przyszłości najbardziej rozwinięta. Dlatego ważne jest, aby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki harmonijnego rozwoju i stymulować rozwój poszczególnych rodzajów inteligencji od najmłodszych lat.

Dla kogo?

Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą wspomóc harmonijny rozwój dziecka oraz wzmocnić jego potencjał.

Trener

dr Kinga Sarad-Deć – wiceprezes Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator, pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, trener umiejętności psychospołecznych.

Co możesz zyskać dzięki udziałowi w warsztacie

– zrozumiesz na czym polega koncepcja inteligencji wielorakich i jak można rozwijać potencjały, które Twoje dziecko posiada, ,

– dowiesz się, jak twórczo bawić się z dzieckiem w sposób, który pozwoli mu na rozwój w każdym z ośmiu obszarów jakie zakłada koncepcja inteligencji wielorakich,

– poznasz ciekawe zabawy, nauczysz się jak efektywniej spędzać czas wolny z dzieckiem i jak kreować podczas codziennych czynności domowych sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień,

– poznasz także różnorodne gry, zabawy, ćwiczenia, które urozmaicą czas spędzany wspólnie z dzieckiem i jednocześnie przyczynią się do wzmacniania naturalnych możliwości dziecka,

– poznasz metodę diagnozowania inteligencji wielorakiej oraz przeprowadzisz własną autodiagnozę,

– otrzymasz wskazówki pozwalające na samodzielne tworzenie gier i zabaw edukacyjnych,

– otrzymasz obszerną bibliografię i netografię, która pozwoli Ci na samodzielne pogłębianie wiedzy.