fbpx

AKTUALNOŚCI

Ostatnie mobilności w ramach projektu “Program doskonalenia kompetencji”

KATARZYNA GRZESIAK / PREZES FUNDACJI

12 LIPCA 2017 r.

Wkrótce zrealizujemy ostatnie już mobilności w ramach projektu. Tym razem pięciu naszych trenerów wyjedzie do Fundacji Olde Vechte w Holandii na kurs Event Wise prowadzony w dniach 20-26 lipca 2017 r.

Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności trenerskich.

Planowane efekty kształcenia:

  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: formułowanie jasnych, przekonywujących komunikatów, przyjmowanie i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, radzenie sobie z zakłóceniami w komunikacji
  • rozwijanie umiejętności trenerskich: definiowanie i osiągnie celów szkolenia, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i zakłóceniami, osiąganie założonych rezultatów, używanie humoru w trakcie szkoleń, radzenie sobie z krytyką, umiejętność rozwiązywania problemów, tworzenie klimatu współpracy, wzmocnienie siebie w roli trenera, wykorzystanie metod aktywnych (uczenie przez doświadczenie) w trakcie szkoleń
  • rozwijanie umiejętności współpracy i prowadzenie szkoleń w wielokulturowych zespołach.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2016-1-PL01-KA104-025815).