fbpx
AKTUALNOŚCI
Pierwsze mobilności w ramach projektu “Program doskonalenia kompetencji”
KATARZYNA GRZESIAK / PREZES FUNDACJI
3 LUTEGO 2017 r.
W ramach projektu wkrótce odbędą się pierwsze mobilności (wyjazdy zagraniczne). Fundacja nawiązała współpracę z Olde Vechte Foundation z Holandii. 3 trenerów Fundacji będzie uczestniczyć w dniach 11-17 luty 2017 r. w szkoleniu Practicing Coaching and Mentoring.
Szkolenia ma na celu nabycie przez naszych trenerów wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi i metod coachingowych, dzięki czemu prowadzone przez nas szkolenia i warsztaty będą lepiej dostosowane do potrzeb uczestników.

Planowane efekty kształcenia:

  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, wyjaśnianie nieporozumień komunikacyjnych, dostosowywanie komunikacji do odbiorcy),
  • rozwijanie umiejętności coachingowych (dostosowywanie technik coachingowych adekwatnych do potrzeb, ocena efektów coachingu, definiowanie celów i sposobów ich osiągania,
  • rozwijanie umiejętności w zakresie prowadzenie coachingu i mentoringu międzykulturowego (wspierania osób w efektywnej pracy w multikulturowych zespołach, wykorzystania różnorodności kulturowej grupy do wypracowywania efektywnych rozwiązań),
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole (efektywnej współpracy i prowadzenia zespołów w międzynarodowych projektach).

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2016-1-PL01-KA104-025815).