fbpx

AKTUALNOŚCI

Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

ZESPÓŁ FUNDACJI

31 MAJ 2019 r.

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z obszaru innowacyjnych metod dydaktycznych.

W ramach tej współpracy przeszkoliliśmy ponad 80 osób z zastosowania metod aktywnych w pracy dydaktycznej, Learning by doing oraz Design Thinking. Mamy nadzieję, że metody, których uczyliśmy uatrakcyjnią zajęcia  prowadzone dla studentów KUL.

Nadal prowadzimy m.in. szkolenia: tworzenie innowacyjnych prezentacji multimedialnych, tworzenia publikacji cyfrowych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.

Łącznie przeprowadzimy prawie 800 godzin szkoleń dla ponad 210 pracowników uniwersytetu w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji Studentów i Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.