fbpx

AKTUALNOŚCI

Rozwijamy kompetencje nauczycieli w Zespole Szkół w Kornelówce

ZESPÓŁ FUNDACJI

15 LISTOPAD 2018 r.

Rozpoczęliśmy realizację szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu „Kreatywna szkoła – kreatywny uczeń”.

We współpracy z Zespołem Szkół w Kornelówce będziemy rozwijać kompetencje 25 nauczycieli w zakresie ich pracy dydaktycznej z dziećmi.

Przeprowadzimy  15 szkoleń w obszarach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych  w pracy dydaktycznej, rozwijania twórczego myślenia, innowacyjnych metod pracy z uczniem, pracy projektem edukacyjnym w szkole.

Szkolenia poprowadzimy metodami aktywnymi, używając metod learning by doing i  narzędzi coachingowych.