fbpx
AKTUALNOŚCI
Trenerskim okiem o projekcie Art of Facilitation – theatre tools for group work

Monika Grzesiak-Chmura
Liat Shabtai

15 WRZEŚNIA 2022 r.

The Art of Facilitation – theatre tools for group work jest autorskim projektem Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator. Trening trwający 8 dni w ramach projektu odbył się w przepięknej lokalizacji w Domie Nasutów w Nasutowie w dniach 20-27 sierpnia 2022 r.
Zgromadził 29 trenerów, facylitatorów i pracowników młodzieżowych z 9 różnych krajów, którym celem było rozwijanie swoich umiejętności prowadzenia grup i wzbogacenie swojego warsztatu o narzędzia zaczerpnięte z teatru i coachingu.
Poniżej dzielimy się refleksjami z tego intensywnego i pięknego procesu.

Pierwszego dnia skupiłyśmy się na stworzeniu wspierającej i bezpiecznej atmosfery, która pomaga w procesie uczenia się.

Był to również dzień, w którym zależało nam, by wprowadzić uczestników w metody pracy, które zostały zaplanowane dla tego treningu, czyli coaching i teatr. Część z uczestników doskonale znała te metody pracy, dla części z nich było to zupełnie nowe doświadczenie. Uczestnicy definiowali również swoje indywidualne cele edukacyjne.

Wprowadziłyśmy również koncept indywidualnej metody pracy rozumianej jako unikalny sposób pracy z grupami. Unikalny – ponieważ metodę pracy determinują doświadczenia i umiejętności, przekonania, wartości, cele życiowe, życiowa wizja i misja, które dla każdego z nas są przecież inne. Motywem przewodnim dla całego ośmiodniowego doświadczenia było odkrywanie przez uczestników poprzez doświadczenia, które zaprojektowałyśmy ich indywidualnę metody pracy. Po to, by zakończyli trening z większą świadomością siebie, wzmocnionym poczuciem własnej wartości i sprawczości, co przełoży się na jakość ich pracy.

Drugiego dnia uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytanie: kim jestem jako facylitator? jakie są moje unikalne zasoby? co jest dla mnie ważne w pracy z grupami? Stworzyłyśmy przestrzeń, w której mogli doświadczyć siebie zarówno jako członkowie zespołu jak i liderzy.

Uczestnicy otrzymali zespołowe wyzwanie „Plank walking”, w którym każda osoba mogła doświadczyć siebie w roli facylitatora prowadzącego 4-5 osobową niewidomą grupę, poruszającą się w wyznaczonym kierunku na drewnianych deskach. Doświadczenie było okazją do poznania i doświadczenie różnych stylów facylitacji i zrozumienia, w jaki sposób wpływają one na uczenie się w grupie. Było ono również okazją do refleksji nad tym, co jest głównym punktem skupienia w procesie facylitacji: cele, czy ludzie i jak zbalansować obydwa pracując z grupami.

Ćwiczyliśmy różne formy teatru uciśnionych (ang. theater of the opressed), aby otworzyć dyskusję na temat tego, czym dla każdego z nas jest przewodzenie i podążanie za liderem.

Na koniec dnia poprzez „Jednominutowy show” uczestnicy mogli odkryć swoje wartości, które kształtują ich zarówno jako jednostki, jak i facylitatorów.

Kiedy grupa staje się zespołem? – to pytanie było tematem trzeciego dnia naszego treningu.

Zaproponowaliśmy zestaw zajęć teatralnych rozwijających umiejętność słuchania, zaufanie i współpracę w grupie.

Uczestnicy ponownie doświadczyli różnych stylów facylitacji i ich wpływu na dynamikę grupy oraz proces uczenia się.

Następnie przyszedł czas na wyzwanie na świeżym powietrzu, podczas którego uczestnicy mogli zweryfikować swoje przekonania i oczekiwania dotyczące przewodzenia grupie, podążania za grupą i bycia jej częścią. Uczyli się również uważności na siebie i poszczególnych członków grupy.

Ostatnią część dnia poświęciłyśmy tematowi tożsamości poprzez teatr tożsamości (ang. identity theater). Dzięki temu narzędzi uczestnicy uczyli się w jaki sposób budować relacje i współpracę i poczucie wspólnoty w grupach, których członkowie bardzo różnią się od siebie.

Czwarty dzień szkolenia rozpoczęliśmy od ewaluacji procesu uczenia się wszystkich uczestników. W tym celu wykorzystałyśmy narzędzie zaczerpnięte z coachingu – skalowanie, aby zrozumieć, na jakim etapie nauki znajdują się uczestnicy i czego potrzebują w procesie uczenia się.

Kolejno przeszłyśmy do tematu konfliktów i sposobów radzenia sobie z nimi, ponieważ są one nieuniknioną częścią uczenia się i kierowania grupami. W tym celu uczestnicy mogli przekonać się, jak różnie reagują na zmiany i że opór może przybierać różne kształty i formy. Jako facylitatorzy musimy dostrzegać oznaki oporu w grupie i działać w taki sposób, aby zminimalizować napięcie i szybko i skutecznie rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Rozwijaliśmy umiejętności rozwiązywania konfliktów za pomocą teatru forum (ang. forum theater).

Kto biega za piłką? Do kogo należy piłka? W jakiej roli występujesz jako facylitator? – od tych metaforycznych pytań rozpoczęliśmy dzień 5.

Po doświadczeniu w parach polegającym na tym, że jedna osoba rzuca piłką, a druga wspiera ją w tym procesie rozmawialiśmy o roli facylitatora procesie facylitacji.

Naszym głównym punktem refleksji były pytania, jak prowadzić i wspierać proces uczenia się, zadając właściwe pytania, zamiast udzielać rad, wskazówek lub co gorsza, wykonywać zadania za kogoś innego.

Uczestnicy zapoznali się z cyklem Kolba, by móc projektować doświadczenie uczestników w oparciu o zasadę uczenia się przez doświadczenie. 

Zapoznaliśmy się również z teatrem politycznym (ang. political theater) – potężnym narzędziem inspirującym do podejmowania działania, podnoszącym świadomość istotnych i ważkich problemów społecznych. Ten wstęp stał się inspiracją do podjęcia przez nas działania w nurcie teatru politycznego, którego przyczynkiem był Dzień Niepodległości Ukrainy. Z racji tego, że były wśród nas 3 ukraińskie uczestniczki, a dodatkowo na terenie Domu Nasutów przebywali ukraińscy uchodźcy postanowiliśmy uhonorować ten dzień wspólnym zdjęciem i w ten sposób okazać wsparcie dla walczących Ukraińców.

Dzień 6 rozpoczął się teatrem gazetowym (ang. newspaper theater). Uczestnicy dobrali się grupy wokół ważnych tematów, które stały się dla nich inspiracją do dalszych poszukiwań i przedstawienia ich w najbardziej odpowiadającej im formie teatralnej.

Otworzyło to dyskusję na niektóre palące problemy społeczne i stworzyło przestrzeń do refleksji nad pytaniami:

  • Co jest ważne dla mnie jako facylitatora?
  • Jakie tematy chcę poruszyć w swojej pracy?
  • Dokąd chcę prowadzić moje grupy?

W dalszej części dnia uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na te pytania pracując w grupach nad istotnymi dla nich zagadnieniami i nad tym, jak je przedstawić wykorzystując metody, których nauczyli się do tej pory.

Kolejnego dnia uczestnicy prezentowali efekty swoich przygotowań – w grupach wykorzystując znane sobie metody i dodając te, które poznali w trakcie treningu prezentowali ważne dla siebie zagadnienia. Ciałopozytywność, ograniczające przekonania i ich wpływ na nasze życiowe i zawodowe decyzje, krytyk wewnętrzny i jego wpływ na jakość życia, życie w obszarze konfliktu zbrojnego, zakaz aborcji stały się przyczynkiem do grupowej dyskusji i refleksji.

Trening zamknęłyśmy ósmego dnia planując działania upowszechniające i podsumowując cały proces uczenia się.

W krótkim poradniku dzielimy się opisami wybranych ćwiczeń, które zastosowałyśmy w trakcie treningu. Możesz pobrać go tutaj (wersja angielska).

Poniżej prezentujemy niektóre refleksje uczestników podsumowujące ich osobiste korzyści z udziału w treningu:

Moją największą korzyścią z tego treningu była możliwość świadomego doświadczenia mojego stylu facylitacji w kilku różnych sytuacjach. 

Możliwość spróbowania facylitacji, zobaczenia różnych strategii facylitacji i uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników

Myślę, że doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku i zrozumienie, jaką ma siłę metoda teatralna.

Ludzi, których tu spotkałem, zarówno uczestników, jak i trenerów. Równie ważne były wglądy w emocje różnych ludzi. 

Uczestnictwo w działaniach teatralnych, które mnie poruszyły i sprawiły, że postawiłam sobie nowe pytania.

Zaufanie mojej metodzie facylitacji i sobie. Pewność siebie i poznanie różnych kultur

Ludzie – trenerzy i uczestnicy oraz zespół, zrozumienie siebie, narzędzia, które zobaczyłem, jak mogę robić to, co lubię (teatr) w działaniach publicznych i pracy z tematami społecznymi.

Mój rozwój osobisty.

Nowe narzędzia teatralne/coachingowe, nowi przyjaciele na całym świecie, czuję się silniejszy po tym treningu. Nowe pomysły, które mogę przenieść na swoje projekty.

Projekt powstał w partnerstwie z:
Youth Alliance via Networking (Armenia)
Smokinya Foundation (Bulgaria)
INspire (Czech Republic)
Roes Cooperativa (Greece)
Student Youth Council (Georgia)
Combatants for Peace (Israel)
Innovator Foundation (Poland)
Collippo NGO (Portugal)
Youth Organisation STAN (Ukraine)
Program jest współfinansowany z programu Komisji Europejskiej Erasmus+