fbpx

Projekty

Poznaj projekty realizowane przez Fundację

WIDER HORIZONS

Projekt WIDER HORIZONS realizujemy od grudnia 2020 r. do lipca 2022 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 8 osób – kadry edukacji dorosłych w obszarze planowania, organizowania, promocji i realizacji projektów szkoleniowych rozwijających kompetencje miękkie dla wielokulturowych grup i zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2020-1-PL01-KA104-079945

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

ELEVATE

Projekt ELEVATE realizujemy od września 2018 do grudnia 2019 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 7 osób – kadry trenerskiej Fundacji zajmującej się edukacją dorosłych w obszarze planowania, organizowania, promocji i wdrażania międzynarodowych projektów szkoleniowych dla wielokulturowych grup uczestników oraz zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Program doskonalenia kompetencji

Projekt „Program doskonalenia kompetencji” realizowany był w okresie wrzesień 2016 – sierpień 2017 r. w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych i jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem projektu było podniesienie kompetencji 5 osób – kadry Fundacji zajmującej się edukacją dorosłych w celu podniesienia jakości nauczania i uczenia się oraz dostosowanie ich do potrzeb krajowego i unijnego rynku pracy i zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”.

Numer umowy 2016-1-PL01-KA104-025815

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator”

Projekt Wzmocnienie potencjału Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator” został zrealizowany w okresie maj-sierpień 2016 r. w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału i rozwój Fundacji Wspierania Rozwoju „Innowator” do 31.08.2016 r. poprzez utworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej jako środka umożliwiającego promowanie działań organizacji i realizację usług z zakresu rozwijania postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego.

Numer umowy 256/ID1460/FIO/2016

Link do strony sponsora http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/