fbpx

AKTUALNOŚCI

Warsztat planowania strategicznego –
Road map to success!

Agnieszka Zawiślak

15 LISTOPAD 2019 r.

Warsztat „Road map to success” odbył się dla grupy studentów. Jego głównym celem było zaznajomienie młodych uczestników z metodą umiejętnego planowania i wdrażania działań, które będą odzwierciedleniem wizji i wartości, które wyznają, a które dzięki odpowiedniej strategii mają szansę zmienić na lepsze wiele aspektów ich życia zawodowego i prywatnego.

Pracę z ROAD MAP rozpoczęliśmy od WIZJI, która opisuje idealną sytuację, wymarzonego „siebie” z przyszłości. Kogoś kim możemy się stać, jeśli będziemy podążać wybraną ścieżką i realizować poszczególne „zadania” na swojej drodze.

Wizja odpowiada na pytania: „Kim chcę być? Jak chcę się czuć? Czego chcę doświadczać?”

Wizja może charakteryzować się czterema czynnikami: być duża, inspirująca, zwięzła i dostępna. Zwięzłość powoduje, że wizja jest łatwa do zakomunikowania i zrozumienia. Wizja inspirująca dostarcza motywacji i nadaje kierunek rozwoju.
Z założenia jest czymś, co nie zmienia się zbyt często – zazwyczaj konkretna wizja towarzyszy nam na konkretnym etapie życia.

Po określeniu wizji warto wybrać kilka CELÓW, które w jak najtrafniejszy sposób pomogą nam zbliżyć się do jej urzeczywistnienia. 

Cel będzie stawiał sobie pytanie: „Co potrzebuję zrobić, żeby tam dotrzeć?”.

Odpowiedzi może być kilka i mogą się zmieniać, nawet jeśli wizja pozostanie taka sama.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, gdzie jesteśmy teraz, co mamy, a czego nam brakuje, jak wygląda nasza sytuacja – ten punkt nazywa się „REALITY CHECK”.

Po tym, jak odkryjemy w jakim miejscu jesteśmy, wyznaczamy PLAN DZIAŁANIA, czyli strategię.

STRATEGIA jest planem wysokiego poziomu, który pomaga w realizacji wizji i osiągnięciu celu. Definiuje jak wizja będzie zrealizowana, jakie konkretne kroki, z użyciem jakich narzędzi, powinny być przedsięwzięte.

Road map  jest opisem strategii – konkretnych działań wraz z założonymi datami, kluczowymi celami oraz metodami ewaluacji.
Może być inspiracją i zaproszeniem do refleksji nad „wymarzonym życiem”, ale również narzędziem do wprowadzania nowego produktu czy planowania pracy organizacji.

Następnym elementem jest WDROŻENIE PLANU W ŻYCIE i SPRAWDZANIE/EWALUOWANIE, czy osiągamy zamierzone efekty, czy zbliżamy się do upragnionej wizji.

Po każdej akcji, każdym działaniu następuje pewien REZULTAT, który będzie odzwierciedleniem naszego zaangażowania, doświadczenia, zainwestowanych środków.

Warto być świadomym, że na każdym etapie road map można dokonać zmiany w oparciu o refleksję nad bieżącymi potrzebami.

Road map  w dużym uproszczeniu jest opisem implementacji strategii. To tak, jakby zdefiniowaną strategię przelać na konkretne czyny i działania wraz z założonymi datami, kluczowymi funkcjami i celami oraz uwzględnić metody oraz częstotliwość ewaluacji.

Może być inspiracją i zaproszeniem do refleksji nad „wymarzonym życiem”, ale również narzędziem do wprowadzania nowego produktu,  planowania pracy organizacji czy firmy.

Warsztat jest rezultatem projektu „ELEVATE”, realizowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Innowator.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658).