fbpx

AKTUALNOŚCI

Kolejne mobilności w ramach projektu “Program doskonalenia kompetencji”

KATARZYNA GRZESIAK / PREZES FUNDACJI

27 KWIETNIA 2017 r.

W pierwszych dniach maja odbędą się kolejne mobilności (wyjazdy zagraniczne) w ramach projektu.

Fundacja nawiązała współpracę z firmą ShipCon Limassol z Cypru. Tym razem 2 trenerów Fundacji będzie uczestniczyć w dniach 1-5 maja 2017 r. w szkoleniu Emotional Intelligence.

Szkolenie ma na celu pełniejsze wykorzystywanie przez naszych trenerów potencjału inteligencji emocjonalnej, dzięki czemu prowadzone przez nas szkolenia i warsztaty będą lepiej dostosowane do potrzeb dorosłych uczestników.

Planowane efekty kształcenia:

  • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w sytuacjach szkoleniowych, postrzegania, wykorzystania, rozumienia i zarządzania emocjami własnymi oraz uczestników szkoleń,
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (aktywne słuchanie, identyfikowanie i wyjaśnianie nieporozumień komunikacyjnych) oraz umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, umiejętności przywódcze,
  • rozwijanie umiejętności motywowania innych oraz zwiększania własnej motywacji do uczenia się, umiejętności kontrolowania własnych emocji i unikania konfliktów,
  • rozwijanie empatii, wrażliwości kulturowej i umiejętności nawiązywania relacji w środowisku międzykulturowym / międzynarodowym,
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole (efektywnej współpracy i prowadzenia zespołów w międzynarodowych projektach).

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2016-1-PL01-KA104-025815).