fbpx

AKTUALNOŚCI

Komunikacja wielokulturowa w edukacji

Bartosz Krupa

28 PAŹDZIERNIK 2019 r.

Szkolenie  „Intercultural Communication in Education” odbyło się w dniach od 21 do 25 października 2019 r. w przepięknym, przepełnionym słońcem Splicie na Chorwacji, a organizatorem kursu była Dorea Educational Instiute z siedzibą w Limassol.

Podczas pięciu dni dwie grupy uczestników z państw europejskich (Węgry, Szwecja, Portugalia, Hiszpania, Rumunia, Estonia i Polska) , reprezentujących różne narodowości, nie tylko europejskie (bo mieliśmy w tym gronie przemiła Japonkę, a także żywiołową mieszkankę Brazylii) próbowały zmierzyć się z problemem międzykulturowości.

Grupa, w której znalazł się nasz trener, prowadzona przez Lukę Corića zaczęła pierwszy dzień pracy od ustalenia definicji kultury, co miało być podstawą pracy przez cały okres szkolenia. Dzień ten, z początku troszkę chaotyczny, zapoczątkował cały tydzień pracy, pracy w cyklu Kolba, do czego nie wszyscy byli przygotowani.

Pierwszego dnia podczas mniej formalnej części treningu prowadzący zebrał nasze oczekiwania i pojawił się pierwszy problem – bo każdy uczestnik oczekiwał czegoś innego. Wtedy zrozumieliśmy, że nie będzie łatwo, ale udało się nam wypracować kompromis.

Drugi i trzeci dzień był poświęcony rozwijaniu umiejętności  zakresie komunikacji, która sprzyja porozumieniu. Zastanawialiśmy się jak przekonania wpływają na tworzenie stereotypów, którymi się posługujemy oraz jak wpływają na postawy dyskryminacyjne, z którymi często mamy do czynienia. Uczyliśmy się również w jaki sposób radzić sobie z różnicami kulturowymi w edukacji dorosłych.

Drugi i trzeci dzień był poświęcony rozwijaniu umiejętności  zakresie komunikacji, która sprzyja porozumieniu. Zastanawialiśmy się jak przekonania wpływają na tworzenie stereotypów, którymi się posługujemy oraz jak wpływają na postawy dyskryminacyjne, z którymi często mamy do czynienia. Uczyliśmy się również w jaki sposób radzić sobie z różnicami kulturowymi w edukacji dorosłych.

Dzień trzeci to również sprawozdanie z pracy domowej, czyli omówienie zadanych tekstów i zapoznanie z modelem 5 wymiarów Hofstedego.

Ostatnie dni to zajęcia praktyczne, czyli zaprojektowanie własnych zajęć, które będą mówiły o międzykulturowości, ewaluacja i informacja zwrotna od reszty kursantów.

Kurs na pewno dał mi podstawy teoretyczne do projektowania i prowadzenia zajęć o międzykulturowości, zapoznał mnie z pracą Geerta Hofstedego, a przede wszystkim pozwolił wymienić doświadczenia z osobami z innych kultur, jak uczyć o międzykulturowości.

Kurs na pewno dał mi podstawy teoretyczne do projektowania i prowadzenia zajęć o międzykulturowości, zapoznał mnie z pracą Geerta Hofstedego, a przede wszystkim pozwolił wymienić doświadczenia z osobami z innych kultur, jak uczyć o międzykulturowości.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658).