fbpx
Training

Design thinking - warsztat dla moderatorów

Design thinking to sposób myślenia, który opiera się na przekonaniu, że mamy potencjał do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu, a postępując zgodnie z etapami procesu tworzyć nowe rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na rzeczywistość. Proces ten wzmacnia wiarę w możliwości twórcze i pozwala przekształcać trudne wyzwania w okazje do zmiany. Design thinking to ustrukturyzowane podejście do generowania i rozwijania pomysłów. Składa się z pięciu faz, które prowadzą od identyfikacji wyzwania projektowego do znalezienia i zbudowania rozwiązania odpowiadającego potrzebom użytkowników.

Zgłaszam się!
O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie edukatorów i innych osób pracujących z grupami poprzez zapoznanie ich z narzędziami design thinking, by mogli odpowiadać na stojące przed nimi wyzwania. Korzystając z narzędzi design thinking będziesz w stanie zaprojektować rozwiązania w odpowiedzi na aktualne wyzwania edukacyjne XXI wieku, takie jak: zaspokajanie różnorodnych potrzeb edukacyjnych, zwiększanie zaangażowania w proces uczenia się i poprawianie efektów nauczania, rozwiązywanie konfliktów, czy stymulowanie współpracy.

W trakcie 5-dniowego szkolenia poznasz proces design thinking zarówno z perspektywy uczestnika jak i facylitatora i poprowadzisz grupę w wybranym module procesu Design Thinking. Dowiesz się, jak prowadzić interdyscyplinarny zespół i jak tworzyć optymalne warunki sprzyjające kreatywności. Będziesz miał szansę otrzymać informację zwrotną od innych uczestników i trenerów. Będziemy pracować nad rzeczywistymi wyzwaniami zaczerpniętymi z doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia.

Metoda 

Uczymy przez doświadczenie: dzięki zaprojektowanym aktywnościom i interakcjom z innymi uczestnikami będziesz mógł doświadczyć każdej fazy procesu Design Thinking: empatii, diagnozy potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania i testowania. Poznasz konkretne narzędzia stosowane w każdym etapie i dowiesz się, jak je zastosować w rzeczywistych sytuacjach. Doświadczenie w trakcie szkolenia będzie wspierane przez teorie, mini-wykłady i aktywności wspierające indywidualną i grupową refleksję.

Dla kogo?

Nauczyciele, facylitatorzy, doradcy zawodowi, doradcy edukacyjni, psychologowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele akademiccy, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, początkujący coachowie, trenerzy, pracownicy edukacji dorosłych.

Kompetencje uzyskane przez uczestników:

Dzięki szkoleniu:

 • rozwiniesz podejście Design Thinking, na które składają się: kreatywne myślenie i myślenie poza schematem (out-of-box thinking), podejście zorientowane na poszukiwanie rozwiązań, umiejętność pracy zespołowej i nastawienie „tak, i…”, umiejętności komunikacyjne: aktywne słuchanie, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej, umiejętność zadawania pytań, empatia
 • zostaniesz liderem innowacji w swojej organizacji
 • będziesz wyposażony we wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia procesu  Design Thinking
 • będziesz potrafił zaplanować i przeprowadzić warsztaty dotyczące tworzenia innowacji
 • będziesz wprowadzać, wykorzystywać i uczyć podejścia Design Thinking w grupach, z którymi pracujesz

Certyfikaty

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Program szkolenia

Poniedziałek 10:00-17:00

 • Wprowadzenie do szkolenia: cele, metody, program
 • Określenie oczekiwań uczestników i indywidualnych celi na szkolenie
 • Budowanie zaufania w grupie
 • Podejście Design Thinking
 • Doświadczenie procesu Design Thinking 

Wtorek 9:00-16:00

 • Empatia: jak wejść w buty użytkownika? Zestaw praktycznych narzędzi
 • Rola facylitatora w etapie empatii.

Środa 9:00-16:00

 • Diagnoza potrzeb
 • Generowanie pomysłów – jak stymulować twórczą odwagę zespołów

Czwartek 9:00-16:00

 • Rozwijanie pomysłów – prototypowanie
 • Testowanie – współtworzenie przez odbiorców
 • Tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w organizacji

Piątek 9:00-16:00

 • Moderowanie procesu – Design Thinking Challenge
 • Korzyści ze stosowania podejścia design thinking w pracy z grupami
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Trenerzy

Monika Grzesiak-Chmura

Ma ponad 9-letnie doświadczenie jako właściciel firmy szkoleniowej i konsultingowej, w której pracowała nad różnorodnymi projektami edukacyjnymi w zakresie rozwoju umiejętności nauczania, szkolenia i coachingu, a także integracji społecznej. Jako coach, trener i moderator myślenia projektowego (design thinking) łączy podejścia z coachingu, edukacji pozaformalnej, uczenia przez doświadczenie głównie w zakresie rozwoju osobistego, kreatywności, komunikacji i przedsiębiorczości. Jest także dyrektorem zarządzającym Fundacji Wspierania Rozwoju Innowator, gdzie tworzy autorskie projekty rozwojowe, które wspierają trenerów, coachów i edukatorów w osiągnięciu ich maksymalnego potencjału. Więcej o Monice: https://www.linkedin.com/in/monika-grzesiak-chmura/

Daty szkoleń i lokalizacje

06.07 – 10.07.2020 Kraków 

21.09 – 25.09.2020 Sopot 

23.11 – 27.11.2020 Lublin 

18.01 – 22.01.2021 Sopot 

Informacje praktyczne
Cena

1750 zł, która zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, przerwy kawowe

Zapisy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po prawej stronie. Potwierdzimy Twoje uczestnictwo w ciągu 3 dni roboczych.