fbpx

AKTUALNOŚCI

Event Wise czyli kolejne szkolenie w ramach ELEVATE

Agnieszka Zawiślak

30 PAŹDZIERNIK 2019 r.

Szkolenie Event Wise było kolejnym w cyklu szkoleń zaplanowanych w ramach projektu ELEVATE. Intensywny 7-dniowy trening organizowany przez Olde Vechte Foundation zakłada uczenie się przez doświadczenia (learning by doing) oraz uczenie się przez zanurzenie (learning through immersion). Są to niezwykle skuteczne metody stosowane w edukacji nieformalnej, dzięki którym osiąga się wymierne rezultaty.

Zaproponowaliśmy to szkolenia w projekcie, ponieważ zależy nam na tym, by nasi trenerzy uczyli się od najlepszych. Założyliśmy, że dzięki temu szkoleniu  trenerzy w nim uczestniczący rozwiną swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i krytyką oraz twórczego rozwiązywania problemów. Ponadto, zależało nam, aby wzrosła ich pewność siebie w pracy z grupą oraz by rozwijali swój warsztat metodyczny i inspirowali się metodami pracy z grupami, których doświadczyli w trakcie treningu.

Jedna z naszym trenerek, która uczestniczyła w tym treningu dzieli się swoimi refleksjami. Efektem tego treningu jest artykuł Agnieszki Koło tożsamości, czyli jak rozmawiać o tożsamości w międzynarodowej grupie?

W dniach 23-29 października 2019 r. miałam przyjemność wziąć udział w szkoleniu Event Wise prowadzonym przez Olde Vechte Foundation w holenderskim mieście Ommen.

Trening „Event Wise” zakłada prowadzenie zajęć zarówno w sali szkoleniowej jak i outdoorowo. Wiele sesji dedykowanych było ruchowi, tańcowi, ekspresji ciała i uczeniu się w oparciu o metodę „embodiment”, dlatego ćwiczeniom towarzyszyła muzyka, gra i zabawa.

To szkolenia rzuciło wyzwanie mojej zaradności i zdolnościom osiągania pożądanych rezultatów, wyrzuciło ze strefy komfortu, ale tym samym pozytywnie wpłynęło na kształtowanie pewności siebie, pokonywanie granic, nawiązywanie trwałych i szczerych relacji międzyludzkich.

To szkolenia rzuciło wyzwanie mojej zaradności i zdolnościom osiągania pożądanych rezultatów, wyrzuciło ze strefy komfortu, ale tym samym pozytywnie wpłynęło na kształtowanie pewności siebie, pokonywanie granic, nawiązywanie trwałych i szczerych relacji międzyludzkich.

Event Wise wyposażył mnie w narzędzia i techniki, dzięki którym zwiększyłam zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odkrywania pozytywnych aspektów każdego wydarzenia i prostego doceniania tego, co jest.

Główną metodą treningu było uczenie się przez doświadczenie, uczenie się przez działanie, co oznacza, że po krótkich wykładach i prezentacjach, następowała praktyka i warsztaty w grupach lub indywidualnie.

Siedem dni spędzonych w Ommen traktuję jako start w nowy etap życia, w którym świadomie decyduję o tym czego chcę i jak chcę to osiągnąć.

Na pewno odwiedzę jeszcze Olde Vechte.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2018-1-PL01-KA104-049658).