fbpx

AKTUALNOŚCI

Refleksje po kursie Event Wise

ZESPÓŁ FUNDACJI

1 SIERPNIA 2017 r.

Niezwykle intensywne, 7-dniowe szkolenie organizowane po raz trzydziesty przez Olde Vechte Foundation z Holandii było niesamowitym doświadczeniem.

W Fundacji spotkało się około 60 osób z różnych części Europy, by wspólnie uczyć się i rozwijać swoje umiejętności. Po raz kolejny miałam okazję obserwować, jak prowadzone jest szkolenia dla tak dużej międzynarodowej grupy osób. Metody pracy wypracowane przez Fundację Olde Vechte opisaliśmy w poradniku „Jak prowadzić szkolenie dla dużych, międzynarodowych grup”.

Szkolenie zostało zaplanowane do ostatniego szczegółu. Para trenerów – Yassar Markos i Veronika Pavlová oraz grupa kotrenerów komunikowali się bez słów i stworzyli przestrzeń, w której uczestnicy w bezpieczny sposób mogli uczyć się na własnym doświadczeniu. Dla mnie, jako trenera, jednym z najbardziej wartościowych elementów szkolenia była praca z tymi przekonaniami, które utrudniają wystąpienia przed dużą grupą osób, budowanie relacji z grupą i pojedynczymi osobami oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie szkoleń takimi jak zakłócenia i krytyka.

Uczestnicy kursu Event Wise, Holandia, 20-26 lipca 2017 r.

Kolejnym cennym doświadczeniem było nauka budowania relacji w o oparciu zasadę wygrana-wygrana. Dzięki temu jako trener szybciej zauważam i nazywam sytuacje konfliktowe. Skupiam się na rozwiązaniach dla tych sytuacji, co wspiera proces uczenia się i jednocześnie pozytywnie wpływa na proces grupowy. Jedną z istotnych zmian jest również moje podejście do uczestników szkoleń. Zamiast podsuwać gotowe rozwiązania, pomagam uczestnikom, by sami odnaleźli rozwiązania najlepsze dla siebie. Dodatkowo zgromadziłam duży zasób ćwiczeń przydatnych w różnych tematach szkoleniowych i opartych o zasadę uczenia się przez doświadczenie.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych, numer umowy 2016-1-PL01-KA104-025815).